Prohlášení k výkonu trestu Davida Ratha

PRAHA | Výkon trestu bývalého hejtmana Davida Ratha se provádí standardním způsobem, což znamená, že je umístěn v běžné cele se standardním vybavením, stejně jako ostatní odsouzení. Žádné stavební úpravy ani výměna zařízení cely se neprováděly., informuje Vězeňská služba České republiky.

David Rath už vězeňské prostředí zná. Ale patří tam?

K problematice zdravotní matrace, kterou ředitel věznice na žádost odsouzeného Ratha povolil, můžeme v tuto chvíli sdělit, že ředitel věznice takto jednal s ohledem na zprávu Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) pro vládu České republiky z července loňského roku a dalších institucí, které upozorňovaly na nevhodné podmínky výkonu trestu z hlediska zajištění zdravotní péče.

Ředitel věznice, který je oprávněn v těchto věcech rozhodovat, takto učinil v dobré víře z preventivních, zdravotních a humánních důvodů, do doby komplexního posouzení a vyhodnocení zdravotního stavu lékařem vazební věznice, aby se vlivem případné prodlevy zdravotní stav odsouzeného nezhoršoval.

Řešení zdravotního stavu odsouzených není ve věznicích ničím výjimečným a jejich ředitelé k tomu přistupují individuálně, vždy v souladu s příslušnými zákony a předpisy a bez ohledu na to, zda se jedná či nejedná o osobu mediálně známou.

Velmi nás udivuje, že v postupu ředitele věznice, kterého v jeho rozhodování motivoval lidský přístup s ohledem na zdravotní stav odsouzeného, by snad mělo být spatřováno jednání trestné a kriminální.

Reklama: