Povinností státu je zabezpečit seniorům důstojné podmínky pro život

Senioři, kteří celý život pracovali a přitom vychovali své děti, si zaslouží respekt a úctu. Naší povinností je zabezpečit všem, kteří splňují podmínky pro přiznání starobního důchodu, aby z této své penze mohli pokrýt potřebné náklady zaručující jim důstojné žití ve stáří.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD prosazuje politiku prospěšnou všem našim občanům, důchodce nevyjímaje. Prioritně ve svém programu nabízíme podporu tradičních pracujících rodin vychovávajících děti, neboť narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. K tomu by mohl napomoci motivační propopulační stimul, spočívající v tom, že by se při výpočtu výše důchodu zohledňoval počet řádně vychovaných dětí. Našim seniorům můžeme slíbit, že nikdy nepodpoříme další prodlužování věku odchodu do důchodu, ba naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí. V rámci sociální politiky státu budeme podporovat státem garantované individuální důchodové připojištění, ale i výrazně zvýšíme nejnižší důchody. Dále navrhujeme, aby se vždy navyšoval důchod všem, kteří pracovali, o stejnou částkou, jelikož navyšování cen zboží a služeb se také týká všech stejně.

V poslanecké sněmovně byla zřízena Komise pro spravedlivé důchody, ve které pracují zástupci všech parlamentních stran a odborníků. Předsedá jí Danuše Nerudová, profesorka Mendelovy univerzity. Komise pro spravedlivé důchody vzniká v souladu s Programovým prohlášením vlády pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí v čele s ministryní Janou Maláčovou (ČSSD) a měla by se stát základnou pro návrhy na zajištění budoucích příjmů seniorů. Zahájení činnosti a první jednání odborného týmu proběhlo 22. února 2019. V letošním roce se důchodová komise sešla 10. ledna a po svém jednání představila tři modely nastavení důchodového systému po rozdělení na dva pilíře. První dva počítají se základním důchodem ve výši 30 procent průměrné mzdy, tedy částkou 10.500 korun pro všechny. Ve třetí verzi je to 22 procent průměrné mzdy, tedy 7.740 korun. Základní penze by se měla platit z daní. V zásluhové části, která by se hradila z odvodů, by se vedle odpracovaných let a výše výdělku měly ve variantách různě odrážet například bonusy za děti či za více než 41 let práce. Tento návrh ale odmítl nejenom premiér Andrej Babiš a vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), ale i další politici napříč politickým spektrem, kterým zásadně vadí, že návrhy předložené ministryní Maláčovou neřeší to, z čeho by se reforma a penze v budoucnu měly zaplatit.

Hnutí SPD má v důchodové komisi svého zástupce, ale i celý náš poslanecký klub je v této problematice aktivní, o čemž svědčí náš návrh změny zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, spočívající ve vložení nového paragrafu, který by měl všem, kteří pracovali, zajistit minimální starobní důchod. V rámci toho, aby bylo zajištěno vyplácení starobního důchodu našim seniorům i v dlouhodobém horizontu, musíme mít dobře zanalyzované finanční zdroje a hledat stále nové, neboť výdaje státu na důchody už překračují částku půl bilionu korun a budou se každým rokem navyšovat. Též musíme počítat s tím, že současně se bude zvyšovat počet seniorek a seniorů s nárokem na výplatu důchodu, kterých bude v brzké době více než 2,5 milionu. Hnutí SPD není osud seniorů lhostejný a nebude ani v budoucnu, a proto musí již nyní podnikat taková opatření, aby měli senioři ze strany státu garantovány podmínky pro důstojný život.

Reklama: