Další vítězství živnostníků nad OSA

Ústavní soud České republiky se znovu zastal živnostníků. Již v květnu uplynulého roku konstatoval, že pouhá přítomnost televize nebo rádia v hospodě, kadeřnictví, obchůdku nebo jiné podnikatelské provozovně nemůže automaticky zakládat právo kolektivních správců vybírat autorské poplatky.

Ivo Valenta

Nyní toto své tvrzení dokázal na konkrétním příkladu provozovatelky obchodu s oblečením, po níž se Ochranný svaz autorský – OSA soudně domáhala peněz. Přestože se Městský soud v Praze postavil právě na stranu OSA, Ústavní soud, na který se žena obrátila, dospěl k opačnému verdiktu.

OSA totiž neprokázala, že skutečně docházelo (či mohlo docházet) k produkci děl, k jejichž ochraně je kolektivní správce povolán, a tudíž k porušení autorských práv. Případ proto byl vrácen zpět Městskému soudu v Praze.

Pravdou navíc je, že se v řadě případů v provozovnách ozývá hudba, která autorským poplatkům vůbec nepodléhá.

Ústavní soud již dříve konstatoval, že kolektivní správce musí v řízení vždy prokázat, že puštěná hudba nebo televizní vysílání náleží do kategorie nehmotných předmětů, nad nimiž vykonává příslušná organizace kolektivní správu. Zjednodušeně řečeno – není to podnikatel, kdo musí složitě prokazovat to, že se porušení autorských práv nedopustil.

Důkazní břemeno leží právě na OSA, INTEGRAMu a dalších organizacích. Živnostníci tak již nemohou být bezdůvodně zastrašováni vysokými sankcemi, a to je velmi dobrá zpráva!

mafie OSA-NOSTRA