Vybudování vodní nádrže Lechovice a revitalizace Borušovského potoka

ZNOJMO | Vodní nádrž Lechovice na Znojemsku, je význačná svou atraktivitou, ale i funkčností. Mezi lesními porosty zajišťuje nádrž i rozlehlé tůně zadržování vody v krajině a zároveň poskytuje domov pro velký počet ptáků, obojživelníků i pro vodní rostliny.

Úspěšně revitalizací prošel i Borušovský potok v Pardubickém kraji. Koryto potoka bylo navráceno do přirozené podoby s možností rozlivu toku do mnoha tůní. Oba tyto projekty byly dokončeny v rámci programu #vracimevodulesu, informují Lesy České republiky, s. p.

VN Lechovice | repro: youtube.com (Lesy ČR)

Reklama: