Probační a mediační služba řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému

PRAHA | Probační a mediační služba aktuálně intenzivně řeší problémy s dodavatelem elektronického monitorovacího systému (EMS), firmou SuperCom Ltd. Ta bohužel opakovaně nesplnila svoje smluvní závazky, proto se rozhodla PMS okamžitě jednat, aby co nejúčinněji zajistila další fungování tohoto systému.

vězeňské náramky | repro: ceska-justice.cz

V říjnu 2019 měla firma dodat 120 monitorovacích náramků s příslušným instalačním vybavením. Tato objednávka i přes intenzivní snahu Probační a mediační služby zatím nebyla dodána, čímž dodavatel porušil smluvní podmínky. Ačkoli je dodavateli známa skutečnost, že snižující se počet použitelných zařízení může v případě jejich nedostatku ohrozit provoz EMS v ČR, neučinil prozatím potřebnou nápravu a nereaguje na výzvy ani přes urgence.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová vyjádřila znepokojení nad jednáním dodavatele: „Udivuje mě, že dodavatel přestal plnit své závazky vůči Probační a mediační službě, velmi nám tím ztížil situaci jinak poměrně úspěšného projektu. Kvůli nezodpovědnému chování dodavatele musíme tuto nepříjemnou záležitost začít okamžitě řešit. Bohužel tím může utrpět důvěra veřejnosti v elektronickou kontrolu trestu domácího vězení, což je pro justici velká ztráta. Tuto důvěru budeme muset opět složitě získat a budovat.“

Probační a mediační služba proto již přijala a bude i nadále přijímat vůči dodavateli opatření, aby zajistila udržení elektronického monitorovacího systému v provozu v nejvyšším možném rozsahu i v dalších měsících. „Přesto i tak hrozí, že provoz EMS bude muset být na přechodnou dobu omezen a po určitý čas bude doplněn namátkovými kontrolami probačních úředníků. Smlouva o provozování EMS je se stávajícím dodavatelem uzavřena do roku 2024,“ vysvětlila Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby.

Je nutné zdůraznit, že PMS učiní všechny dostupné kroky k maximální funkčnosti celého systému. Smluvní podmínky umožňují uplatnit vůči dodavateli sankce v případě, že řádně a včas neplní svoje závazky. Jde například o použití garance bankovní záruky a odstoupení od smlouvy. Pokud k těmto krokům bude Probační a mediační služba nucena přistoupit, aby byly chráněny zájmy státu a předešlo se růstu majetkových škod, dojde k vyhlášení nové veřejné soutěže dříve než v původně plánovaném termínu. Vzhledem k současné situaci již na PMS probíhají nutné přípravy na tuto variantu řešení.