Země BRICS se zbavují amerického dolaru

MOSKVA | Čína se s velkým zájmem dívá na platby v národních měnách s partnery BRICS. Promluvila o tom v exkluzivním rozhovoru pro Sputnik ředitelka Odboru multilaterální hospodářské spolupráce ruského ministerstva pro hospodářský rozvoj a obchod Natalja Staprana, píše světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Ilustrační snímek

Během posledního summitu BRICS podporovaly země unie myšlenku zavedení jednotného platebního systému, tedy alternativy k SWIFT, pro následné provádění plateb v národních měnách.

Význam zemí BRICS ve světovém obchodu výrazně vzrostl. Za 15 let se objem podnikových transakcí v zemích unie 15krát zvýšil z 26,5 miliard dolarů na 388 miliard dolarů. BRICS představuje více než 17 % mezinárodního obchodu a více než 20 % přímých zahraničních investic. Současně se snižuje podíl plateb mezi zeměmi v dolarech. Jak uvedl lídr Ruského fondu přímých investic Kirill Dmitrijev, v Rusku například podíl dolaru na platbách zahraničního obchodu klesl za pět let z 92 % na 50 % a rubl se zvýšil z 3 % na 14 %.

V této situaci země BRICS uvažují o zavedení vlastního platebního systému, který by byl alternativou k SWIFT, a který by sloužil k platbám v národních měnách. Současný postup provádění zahraničních plateb prostřednictvím SWIFT znepokojuje mnohé: protože SWIFT je řízen Spojenými státy, lze tento systém použít jako nástroj politického tlaku. Například Spojené státy již odpojily Írán od SWIFT, což vedlo k poklesu HDP a exportu země, ke zvýšení inflace a devalvaci národní měny. Washington pravidelně hrozí, že odpojí od společnosti SWIFT i Rusko. Čína určitou dobu nespěchala s dedolarizací a přechodem na alternativní platební systémy. Obchodní konflikt se Spojenými státy však ukázal, že spoléhání se na americkou finanční infrastrukturu je velmi riskantní, říká Natalja Staprana.

„Iniciativy, jako jsou platby v národních měnách, by měly pomoci zjednodušit obchodní postupy. O této otázce se aktivně diskutuje, s Čínou to však ne vždy jde rychle. Je jasné, proč Číňané nespěchají. Protože to zvlášť nepotřebovali. Platby v národních měnách jsou koneckonců nástrojem k překonání omezení sankcí. Jakmile Číňané sami cítili, že by se jich to mohlo dotknout, když to je překážkou transakcí, nemyslí na objemy a obrat, a mají o to velký zájem.“

Vlastní platební systém se však v Číně objevil již v roce 2015. Jedná se o mezinárodní platební systém CIPS. Nyní je k němu připojeno více než 20 místních a zahraničních bank. Tento systém umožňuje provádět přímé přeshraniční platby v RMB. Není nutno zakládat korespondentské účty NOSTRO. Výsledkem je snížení nákladů a doby transakce. Rusko má podobné řešení, a to systém přenosu finančních zpráv (SPFS). Není to tak dávno, co se uvádělo, že Indie pracuje na podobném systému.

Vzhledem k tomu, že země BRICS již dosáhly svých vlastních platebních systémů, bylo na posledním summitu v Brazílii navrženo spojení sil a vytvoření jediného alternativního mechanismu vzájemných plateb. Sdělil to ředitel Odboru mezinárodních finančních vztahů Ministerstva financí RF Andrej Bokarev.

„Minulý rok tuto myšlenku navrhli naši brazilští kolegové v podobě vytvoření přeshraničního platebního systému BRICS. Zároveň šlo o to, aby se minimalizovalo zapojení mechanismů souvisejících se zakládáním korespondentských účtů našich komerčních bank. A také, aby pro provedení takové operace došlo k maximalizaci příležitostí nabízených národními centrálními bankami našich zemí. Téma si zaslouží maximální pozornost a nemohu říci, že bychom slyšeli nedostatečně zaujaté poznámky od někoho z účastníků. Další otázkou je, že téma není jednoduché a vyžaduje řadu řešení. Je třeba říci, že taková otázka nemůže být řešena pouze silami nebo z podnětu vnitrostátních regulačních orgánů. Měl by také existovat pohyb zdola a zájem účastníků samotných operací. Jedná se především o banky a společnosti v našich zemích. A musí existovat jasná poptávka a zájem o vytvoření takových systémů. Jinak to bude mechanismus, který bude nedostatečně vyžádán,“ píše v komentáři.

Podle slov úředníka probíhá nyní hledání struktur, které jsou vzájemně přijatelné pro všechny členské země BRICS, což umožní vytvoření daného systému.

Dále píše: „Z pohledu ruské strany by jedním z prvních kroků mohlo být vytvoření systému pro přenos zpráv o finančních transakcích, tedy analog SWIFT. Co se již používá v Rusku a u některých našich smluvních stran. Zde uvažujeme o rozšíření takového schématu na celou pětku. Dále budeme hovořit o implementaci všech ostatních složek vzájemných propočtů.“

Poptávka po takových systémech ze strany účastníků trhu bude o to větší, čím pohodlněji se bude používat jako alternativa SWIFT. K tomu nestačí jen zvýšení objemu obchodu, ale také potřebujete pohodlné rozhraní. Bilaterálně se věci vyvíjejí. Na podzim bylo oznámeno, že Rusko a Čína by mohly propojit své dva národní systémy pro provádění vzájemných propočtů a obejít SWIFT. Pro platby mezi ruskými organizacemi a jejich protistranami v Číně lze dva systémy propojit pomocí síťových bran. Síťové brány budou kódovat platební zprávy z jednoho platebního systému do druhého. Obě strany tedy budou pracovat na platformě, která je pro ně vhodná, aniž by došlo k potížím. Nic však nebrání harmonizaci systému pro ostatní účastníky BRICS.