Formování domobran je základní lidské právo

K domobranám připomínám, že návrh zákona teprve BUDE PROJEDNÁVÁN. Hodně bude záležet na detailních formulacích, a zejména na tom, komu bude svěřeno uplatňování zákona.

Petr Hampl | foto: © Centrální informační agentura, z. s. (CIA) – © Radek Velička

Pokud by to měli být Hamáčkovi lidé (jak s tím počítá současná verze), pak je v zásadě jedno, co bude v zákoně napsáno. Beztak to budou uplatňovat jenom na někoho, a beztak to uplatňovat zcela svévolně.

Obecněji připomínám, že služba v domobraně je základní občanské právo, nicméně, že stát má právo (a povinnost) na domobrany dozírat, dávat jim metodické vedení, regulovat je…zkrátka zajistit, že se nezvrhnou ve stranické milice ani ozbrojené bandy.

Připomínám také, že pokud projde zákaz domobran, budou následovat zákazy dalších a dalších spolků a aktivit.