Čeští a polští kontroloři jednali o spolupráci nejvyšších kontrolních institucí Evropy

PRAHA | Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) navštívila delegace z Nejvyšší kontrolní komory Polska (Najwyższa Izba Kontroli – NIK). Oba úřady spolupracují dlouhodobě například v rámci skupiny V4+2. Tentokrát se kontroloři z obou zemí sešli nad spoluprací během českého předsednictví organizaci EUROSAI. Ta sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí z Evropy a dalších zemí. NKÚ převezme vedení této organizace v červnu letošního roku.

Reprodukovaná fotografie: irozhlas.cz

Hlavním tématem schůzky byl kongres EUROSAI, který se uskuteční v Praze na začátku června letošního roku. NKÚ na kongresu převezme od tureckého nejvyššího kontrolního úřadu vedení této organizace na tři roky.

Už nyní má NKÚ úlohu místopředsedy této organizace a spolu s polskou NIK je členem řídicí rady EUROSAI. V Praze proto zástupci obou nejvyšších kontrolních institucí diskutovali i o tom, kam se bude tato instituce po dobu českého předsednictví ubírat a jaké budou její priority.

Tématem jednání byl i další rozvoj pracovních skupin EUROSAI, které se věnují specifickým oblastem auditu. NKÚ spolu s německými kolegy vede pracovní skupinu pro profesní spolupráci a polská NIK spolu se švédskými kolegy řídí pracovní skupinu pro budování kapacit. Na pražském kongresu EUROSAI převezmou polští kontroloři vedení pracovní skupiny pro audit životního prostředí, ve které NKÚ spolupracuje již řadu let.