Petr Robejšek: Švédská vláda lže o kriminalitě migrantů

PRAHA | Politolog Petr Robejšek publikoval na svém kanálu na YouTubu příspěvek s názvem: Švédové a morálka. Rozebírá v něm motivy, proč švédské vládní úřady soustavně lhaly o kriminalitě migrantů. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Mu-slimácký dobytek řádí ve Švédsku

„Švédská rada pro prevenci kriminality má problém. (…) Nedávno se ukázalo, že již leta přizpůsobuje výsledky svých výzkumů politickým potřebám. To znamená, že zatímco jsou ve Švédsku přestřelky a bombové atentáty na denním pořádku, tak se vláda snaží udržet iluzi, že Švédsko je pořád tak trochu jako z filmu Pipi Dlouhá punčocha,“ řekl politolog v úvodu svého příspěvku.

Podle jeho názoru švédské vládní úřady lhaly kvůli tomu, aby zabránily vzpouře švédského národa proti přijímání migrantů z Afriky a Blízkého východu.

Petr Robejšek

„Vládní orgán lhal, ale může to zkusit zdůvodnit tím, že to bylo morálních důvodů. Vláda chce pomoci cizincům, o kterých si z části i právem myslí, že jsou pronásledování. Zároveň ale je potíž v tom, že mnozí z nich jsou kriminálníci. Když tuhle skutečnost neutají, tak se proti přijímání uprchlíků vzbouří obyvatelé. Z toho má švédská vláda strach, a proto se snaží lidí ovlivnit tím, že jim neříká pravdu,“ prohlásil.

Petr Robejšek se následně na teoretické rovině tázal, zdali je morální lhát ve prospěch morálního cíle, přičemž za morální cíl pro účely své diskuze označil přijímání těch, kteří utíkají před násilím.

„Zachránit migranty je úctyhodné, a vytunelovat firmu je zavrženíhodné. Když ale povýšíme cíl na měřítko morálnosti chování, tak si vůbec nepomůžeme, protože hned vyvstane jiná otázka. Vytunelovat firmu je špatně, protože to poškodí společnost. Ale jaké důsledky pro ni má poskytování útočiště pro uprchlíky z Afriky a Blízkého východu?“ ptal se politolog.

Včleňování lidí s jinými kulturními kódy a jinými vzorci chování do naší společnosti, jež se nechtějí přizpůsobovat, nakonec údajně povede k tomu, že budou zrušena pravidla původních obyvatel.

„Přijímání těch, kteří se nechtějí řídit našimi pravidly a ponechávají si svá, znamená, že stále přibývá takových, kteří naše normy a zvyklosti porušují a jednoho ošklivého dne je prostě zruší,“ myslí si politolog.

Řešením je podle názoru Petra Robejška přestat motat do politiky morálku a začít se ptát po účelnosti rozhodnutí pro celou společnost.

„Morálka je vyloženě špatný rádce, když jde o výběr celospolečenských cílů. Morálka se totiž týká jedince, který rozhoduje sám za sebe. (…) Politik ale nerozhoduje sám za sebe, nýbrž za všechny ostatní, proto musí uvažovat úplně jinak a ptát se po zájmech celé společnosti. (…) Kdyby takhle jednala švédská vláda, tak by dnes nemusela lhát,“ uzavřel Robejšek svůj příspěvek.