Začala dvouletá generální oprava stravovacího provozu jihlavské nemocnice

JIHLAVA | V lednu 2020 začala avizovaná dlouho plánovaná a pečlivě připravovaná generální oprava stravovacího provozu Nemocnice Jihlava. S ohledem na specifičnost realizované investice musely být práce rozděleny na devět etap. Opravy bude financovat ze svého rozpočtu Kraj Vysočina, který nemocnici zřizuje.

stravovací provoz jihlavské nemocnice

„Zakázku jsme vysoutěžili za 293 miliónů korun bez daně s tím, že celých 80 miliónů připadne na pořízení kompletně nových gastrotechnologií. Až za dva roky stavbu opustíme, bude stát v areálu jihlavské nemocnice supermoderní kuchyně s násobně navýšenou kapacitou vařených jídel a moderní jídelnou pro zaměstnance,“ informoval Martin Kukla, náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast ekonomiky a majetku.

Během prvních etap musí stavební firma provést řadu přípravných stavebních úprav. V následujících týdnech budou probíhat práce v prvním podzemním podlaží, kam bude následně přemístěna provizorní jídelna. Vznikne na místě současných skladů. „Vedení nemocnice nyní zvažuje, jak vyřešit menší propustnost prozatimní jídelny, tak aby se při výdeji stravy netvořily fronty,“ upozorňuje náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný.

V prvních týdnech budou dále prováděny práce na úpravě venkovního schodiště. Omezení týkající se strávníků přijdou až se čtvrtou stavební etapou, kdy se modernizace dotkne samotného gastroprovozu. V té době bude kuchyně místo současných šesti jídel vařit pro zaměstnance přechodně pouze dvě jídla. Pokud jde o pacienty, jejich stravování zůstává po celou dobu rekonstrukce kuchyně beze změn.

Podle Martina Kukly stávající gastroprovoz jihlavské nemocnice už svým dispozičním řešením a technickým vybavením nevyhovuje z hlediska efektivnosti přípravy a distribuce stravy. Po modernizaci objektu budou gastročásti provozu situovány (provozně propojeny) v prvním nadzemním podlaží a v jídelně ve druhém podlaží bude navýšena kapacita na tři stovky sedících strávníků.

Během stavby dojde ke kompletní výměně oken v obvodovém plášti s příslušným zateplením objektu včetně výměny střešní krytiny a celoplošné dostavby 2.NP. Kuchyně jihlavské nemocnice nyní připravuje 1 820 jídel, po modernizaci bude schopná uvařit 2 480 jídel. Kraj Vysočina s její navýšenou kapacitou počítá i pro budoucí obsloužení plánovaného domova pro seniory, který má vyrůst v těsné blízkosti.

Stávající objekt stravovacího provozu Nemocnice Jihlava funguje od roku 1994. Letos začala jeho první zásadní rekonstrukce.