Privatizace OKD je jednou z největších porevolučních zlodějin

V Poslanecké sněmovně projednávali závěrečnou zprávu sněmovní Vyšetřovací komise k OKD, jejíž usnesení bylo poslanci přijato a to s nadějí ve spravedlivé potrestání všech viníků tohoto neskutečného tunelu.

Radek Rozvoral

Při svém projevu, jsem k tomu sdělil následující: „Děkuji za slovo pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Dovolte mi, abych se mohl za hnutí SPD vyjádřit k závěrečné zprávě Vyšetřovací komise k OKD.

V roce 2019 jsme si připomněli 30 let od Sametové revoluce, která nám přinesla svobodu. Je třeba říct, že svoboda není samoúčelná, ale měla by přinášet pro lidi spravedlnost. Pokud tomu tak není, tak se bohužel stává pouze nástrojem, kde bezohlední zneužívají svoji moc a zloději kradou. Je nezbytné v souvislosti s dnešním projednáváním závěrečné zprávy komise o prošetření kauzy OKD zmínit tento fakt. Pokusím se velmi stručně selským rozumem shrnout to, co se v OKD stalo.

Stát se fakticky zbavil v roce 2004 společnosti OKD za 4,1 mld. korun. Na konci celého procesu se společnost dostala do ruky na Kypru registrované firmě pana Zdeňka Bakaly. Je zajímavé, že už v roce 2006 vykázala zisk 3,5 mld. korun, v roce 2007 6 mld. korun a v roce 2008 10 mld. korun. Pro pana Zdeňka Bakalu to byl nepochybně, jak se lidově říká, „kauf“. Pro daňového poplatníka, který uvažuje selským rozumem, je to ovšem věc, kde nejpříhodnější a nejslušnější výraz je zlodějina. Lidé, kteří zodpovídali v té době za státní majetek a tedy i za majetek státu v OKD, se chovali buď jako naprostí diletanti, anebo byli součástí této zlodějiny.

Proč se tato věc vůbec mohla stát? Za prvé především proto, že politici i úředníci, kteří měli chránit zájmy státu, se nebáli, že někdo, někdy po nich bude vymáhat majetkovou a trestní odpovědnost. A za druhé proto, že svoboda, která přišla v roce 1989, byla svobodou především pro darebáky, kteří okradli tento stát a jeho občany. Tito darebáci využili příležitosti, kterou jim poskytl systém.

Mluvil jsem o ziscích společnosti a nesmíme zapomenout na konkrétní lidi, kteří z vyvedené společnosti z rukou státu měli konkrétní finanční prospěch v řádech milionů korun. Dnes jsou v této kauze znovu podána trestní oznámení. Byli jsme jedni z těch, kteří iniciovali vznik této komise. Je ovšem zásadní otázka, zdali na konci celého příběhu dojde k potrestání viníků a jestli ti, kteří kradli, skončí ve vězení a vrátí nakradený majetek. Tedy zisky, které z uloupeného majetku měli. Pokud se tak nestane, pak je jasné, že rok 1989 přinesl svobodu, která nemá sloužit lidem, ale jen vyvolené elitě, která může rozkrádat to, co lidé vytvořili.“

Reklama: