Na Kunětické hoře se otevře nové centrum pro návštěvníky

PARDUBICE | Pro státní hrad Kunětická hora bude letošní rok nadmíru bohatý – kromě pořádání tradičních prohlídek hradního paláce a kulturních akcí pro veřejnost totiž pozvolna spěje do finále i první etapa projektu IROP ITI „Kunětická hora Dušana Jurkoviče – básníka dřeva“.

Hrad Kunětická Hora | foto: NPÚ

Projekt, financovaný z větší části z prostředků Evropské unie, se zaměřil na obnovu dlouho nepřístupného západního křídla areálu, jehož podobu určil ve 20. letech minulého století architekt Dušan Jurkovič. Kromě toho byla nedávno navíc schválena také druhá etapa tohoto projektu, v níž se v budoucnu pozornost soustředí především na hradní palác. Veškeré práce budou nyní opět probíhat za provozu, hrad tedy v nadcházející sezoně zůstane přístupný veřejnosti.

Již před začátkem hlavní sezony se otevře vestavba dřevěného objektu na severní straně nádvoří. „V této vestavbě bude umístěna nová pokladna, sloužící k prodeji vstupenek a suvenýrů, a občerstvení s příjemným posezením pro návštěvníky,“ přiblížil novou podobu návštěvnického zázemí kastelán Miloš Jiroušek. V průběhu roku 2020 pak budou finišovat stavební práce na sousedním západním traktu. Ty by měly být dokončeny na podzim 2020. Poté se začne s úpravami interiérů a s instalací nových expozic. Podle plánu se celý objekt tzv. Jurkovičova paláce a šesté brány slavnostně otevře pro veřejnost začátkem sezony 2021. Nově vytvořená prohlídková trasa přiblíží osobnost a tvorbu významného architekta Dušana Jurkoviče a proměny Kunětické hory v průběhu 20. století. Kromě cenných Jurkovičových interiérů se návštěvníci mohou těšit i na působivou vyhlídku z tamního ochozu.

V těchto dnech byla příslušnými orgány schválena i druhá část projektu IROP ITI, nazvaná „Kunětická hora – divadlo na hradě i v podhradí“, která se zaměřuje zejména na hradní palác. „Zde by měly být práce zahájeny v průběhu roku 2021,“ řekl kastelán Miloš Jiroušek.

Veškerá stavební činnost dosud probíhá za plného návštěvnického provozu, tzn., že i letos může veřejnost počítat s klasickými prohlídkami hradního paláce a kaple sv. Kateřiny, s tradičními kulturními akcemi, s letní scénou Východočeského divadla, které připravuje dlouho očekávanou premiéru Tří veteránů; probíhat budou na hradě samozřejmě i svatební obřady.

Kdy přesně bude zahájena návštěvnická sezona 2020, oznámí správa hradu v návaznosti na postup momentálně probíhajících stavebních prací prostřednictvím svých oficiálních webových stránek a dalších informačních kanálů.

Reklama: