Božena Němcová nikdy neplula s proudem

Je to 200 let, co se narodila významná česká spisovatelka. Ať už byl její život jakýkoliv, její dílo ji přesahuje a stalo se pokladem české literatury. Vždyť kdo by neznal její Babičku!

Eva Hrindová

Božena Němcová ale měla i velmi bouřlivý a těžký život. Jednoznačně to nebyla žena, který by se podřizovala společenské objednávce. Žila svobodně a rozervaně, a to i za cenu útrap. V době, kdy ženy byly jen přívěsky svých mužů a nijak se veřejně neprojevovaly, ona se snažila žít svobodně a podle svého. Plula proti proudu, což se projevovalo i strádáním finančním a posléze i fyzickým.

Jak velký rozdíl vidíme u dnešních „bojovnic“ za rovnoprávnost žen! Ony se jen chopily příležitosti jak plout s proudem. Mají teplá místečka v neziskovkách nebo na úřadech a o nějakém strádání nemůže být ani řeči. A ještě mají tu drzost dělat ze sebe bojovnice a nositelky pokroku. Když porovnáte jejich život s životem Boženy Němcové, je to až do očí bijící. Ono to tak bylo vždy a platí to i dnes. Nositelé novátorských myšlenek nemají NIKDY na růžích ustláno. Jeden ze znaků, jak poznat kdo asi říká něco nového a zajímavého, je jeho společenské postavení. Žije-li si v teple a v pohodě bez jakýchkoliv ústrků, asi zas tak nic nového neříká. Když totiž chcete překonávat společenské předsudky a setrvačnost dění, zákonitě někoho naštvete a někomu narušujete klidný život. Nanapadá mě žádný novátor a člověk s důležitými objevy, který by nemusel překonávat žádné překážky.

Dnes se ale zcela nesmyslně za novátory a posunovatele dějin vydávají ti, kteří nejenže žádné překážky neopřekonávají, ale vládnoucí moc jim ještě umetá cestičku tím, že likviduje jejich kritiky. Myslí si, že jsou buřiči a přitom jen slouží vládcům k udržení stávajícího stavu (Typicky Greta). Jak směšné jsou třeba novodobé feministky, které si užívají veškerých výhod a bohatnou z práce a z daní obyčejných žen. Komplikují jim život a vyvyšují se nad ně.

Co myslíte, na které straně by dnes stála Božena Němcová? Nevěřím, že by jezdila první třídou po gender konferencích. Svému pohodlí totiž nadřazovala autentičnost, přirozenost a vášeň. Měla několik dětí a mnoho milenců. Minimálně to ji odlišuje od dnešních bezdětných a asexuálních sufražetek.

Reklama: