Je nepřípustné, aby byli uživatelé blokováni na sociálních sítích

Veřejný prostor je jednoduše řečeno to, kde se lidé setkávají s lidmi, ať skutečně nebo moderně pomocí internetu. Sociální sítě tedy představují veřejný prostor, ve kterém každý jedinec musí mít zachovánu svobodu slova a projevu. Veškeré tyto společnosti provozující sociální sítě musejí respektovat naše základní občanské svobody, tedy i svobodu slova a projevu.

Karla Maříková

Je nepřípustné, aby byli uživatelé blokováni, pokud jejich projev nepoškozuje svobodu druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

Toto právo nesmí být nikomu upřeno nejen na sociálních sítích, naopak každému musí být právo na svobodu slova a projevu umožněno bez omezení. Nikdo nesmí být za výše uvedené sankcionován či jinak perzekuován ze strany zaměstnavatele či orgánu státní správy. Cenzura je nepřípustná.

Petici můžete podepsat ZDE.

Žádáme Vládu České republiky, aby připravila legislativní kroky k ochraně svobody slova a projevu. Korporace provozující sociální sítě musejí respektovat základní lidská práva, cenzura je nepřípustná a porušení je třeba trestat.