Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Džaláleddínem Balchím Rúmím

Džaláleddín Balchí Rúmí (1207 – 1273), perský básník, právník, teolog a učitel súfismu. Svou poezii psal v perštině a jeho práce jsou široce čtené v Íránu a Afghánistánu.

Miroslav Macek

Rúmího nejvýznamnější práce se jmenuje Masnaví. Jedná se o šestisvazkovou báseň, která je považovaná mnohými jako druhá v důležitosti, hned po Koránu. Z jeho básnickén tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit báseň „Prázdnota nuly“…

Jsme bezradní, jsme ochromeni zcela,
jsme neschopni říct ano nebo ne,
než milostivě převezmou nás máry
a odnesou nás vzhůru na nebesa.

Vždyť chybí nám dar vidět čirou krásu,
že vidíme ji, jen si nalháváme,
a říkáme NE, když ji nevidíme
a toto NE nám odsekává hlavu
a zavírá hned okna naší duše.
Tak nebuďme si nikdy ničím jisti,
jen sami sebou, potom zcela jistě
k nám dorazí hned zázrak ku pomoci.
Jen položme se do prázdnoty nuly
a tiše ležme, poté s výmluvností
jen pronesme: „Tak ukaž se nám přece!“
a pokud krása někde poblíž bude,
tak dostane se nám té laskavosti.

Džaláleddín Balchí Rúmí