Sergej Viktorovič Lavrov: Diplomat je především vlastenec

MOSKVA | V Rusku si v pondělí připomněli Den diplomatického pracovníka. Při této příležitosti vystoupil ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov, který poblahopřál svým kolegům, vyprávěl o práci příslušníků diplomatického sboru a o tom, jaké vlastnosti, pracovní schopnosti a zkušenosti by měly mít moderní diplomaté, píše web HlavnéSprávy.sk.

Sergej Viktorovič Lavrov

„Jeho projev byl zveřejněn na facebookové stránce ruského resortu diplomacie,“ dodávají na slovenském konzervativním deníku.

Lavrov, Sergej Viktorovič uvedl: „Dnes oslavujeme Den diplomatického pracovníka. V první řadě bych chtěl upřímně poblahopřát všem našim zaměstnancům, veteránům k jejich profesionálnímu svátku – svátku energických, své práci oddaných lidí, upřímně milujících vlast, hájících naše národní zájmy na mezinárodní scéně.“

Podle něj je diplomat především vlastenec. „Čestnost, slušnost, spolehlivost, znalost pera a slova, rozsáhlá erudice, ochota pracovat s plným nasazením, to jsou jeho charakteristické rysy. Naše diplomacie má dlouhou historii a je hrdá na své tradice. Diplomaté vždy sloužily vlasti se ctí, až do konce, plnili si povinnost vůči ní, v případě potřeby i se zbraní v ruce, jak to bylo během druhé světové války a Velké vlastenecké války,“ zdůraznil Sergej Viktorovič Lavrov

Jeho projev pokračoval slovy:

Řídíce se zkušenostmi a příklady našich slavných předchůdců, musíme nadále řešit nesmírně velkou škálu úkolů v souladu se zahraniční politikou schválenou prezidentem Ruské federace VV Putinem. Na programu je úsilí o zachování míru, posílení strategické stability, úsilí o politické a diplomatické překonávání krizí a konfliktů, o podporu myšlenky rozsáhlé euroasijské integrace, posílení bilaterální spolupráce, jakož i spolupráce v rámci mnohostranných organizací včetně OSN (OSN), Skupiny G20, BRICS, Šanghajské organizace spolupráce (SOS), RIC (Rusko-Indie-Čína), Euroasijské hospodářské unie (EAEU), Společenství nezávislých států (SNS), organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti (ODKB).

Budeme i nadále rozvíjet hospodářskou diplomacii, chránit zájmy ruských občanů a našich krajanů v zahraničí. A samozřejmě v roce 75. výročí Velkého vítězství je důležité zdvojnásobit úsilí v boji proti jakýmkoli pokusům o falšování historie Druhé světové války a Velké vlastenecké války, o přehodnocení uznávaných mezinárodních právních výsledků vytvoření OSN.

Takže, zbývá ještě mnoho práce, abychom iv budoucnosti obhájili důvěru, kterou v nás vkládá vedení země a naši občané. Důležitou součástí úspěchu je opírat se o principy spojení časů a kontinuity generací. Všichni jsme měli učitele, kteří se s námi štědře dělili o své zkušenosti, učili nás základem diplomacie, nuancím diplomatického řemesla. Při této příležitosti bych chtěl vyjádřit svou upřímnou vděčnost drahým veteránům, kteří jsou dodnes ve službě a nadále přispívají ke společné věci.

Přeji vám všem pevné zdraví, prosperitu, nové úspěchy ve prospěch Ruska. Ještě jednou vám srdečně blahopřeji k vašemu svátku,“ uvedl v závěru svého projevu ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov.

Reklama: