Jedná se většinově o cikány? Pokud jsou někteří příjemci na dávkách i desítky let, pak je v systému něco špatně

Dobrý večer, vážené dámy a pánové, jistě se zde všichni shodneme, že dávky hmotné nouze by měly být prostředkem k překlenutí tíživé životní situace a k zajištění důstojného přežití těch, kteří jsou na ně momentálně odkázáni. V žádném případě však nemohou být způsobem snadného života pro ty, kteří se z nich rozhodli pohodlně žít na úkor nás všech.

Monika Jarošová

Přesto je žádoucí, aby výše dávek zajišťovala důstojný život. Musí být jejich vyplácení nastaveno tak, aby neodstraňovaly motivaci poctivě pracovat. Bohužel pro některé příjemce těchto dávek je motivace k poctivé práci tím posledním, čím by se chtěli nechat vzrušovat. Pokud známe případy, kdy jsou někteří příjemci těchto dávek na nich závislí i desítky let a prochází jim to, pak je v tomto systému něco nastaveno špatně. Jednak tito příjemci ztrácejí postupně sociální návyky, mezi které pracovat rozhodně patří, jednak vychovávají generaci dětí, které nikdy své rodiče neviděly pracovat a nemají žádnou motivaci k tomu, aby to v jejich případě bylo jiné.

V době, kdy se naše firmy potýkají s nedostatkem pracovníků, včetně těch s nejnižší možnou kvalifikací, je vyplácení dávky chronickým odmítačům práce neobhajitelné. Tyto peníze pak chybí v případě těch opravdu potřebných, jako jsou naši senioři, zdravotně postižení, nebo rodiče samoživitelé. Často slýcháme z úst našich politiků, že do budoucna nebude dost peněz na důchody pro lidi, kteří celý život poctivě pracovali. A to je přesně ten příklad, kdy se ty peníze vyplácejí těm, kdo na ně nemají nárok.

Ilustrační snímek

Jsem přesvědčena, že novela zákona o hmotné nouzi tak, jak je předkládá hnutí SPD, přispěje k větší adresnosti a spravedlivějšímu vyplácení těm opravdu potřebným. Věřím, že napomůže i tomu navracet dlouhodobě nezaměstnané zpět do pracovního procesu. Nehledě na to, že tito rodiče budou dobrým příkladem pro jejich děti, které ve škole na dotaz, čím chtějí být, odpovídají, že chtějí být jako rodiče na Úřadu práce.

Vážené dámy a pánové, ačkoliv není před volbami a neprobíhá žádná kampaň, kde mnohé strany slibují svým voličům nápravu zneužívání sociálních dávek, prosím vás o podporu tohoto zákona. Tímto gestem svým voličům dokážete, že to myslíte vážně. Děkuji za pozornost.

Reklama: