Hrubý domácí produkt vzrostl loni o 2,4 procenta, hlásí statistici

PRAHA | Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2019 podle předběžného odhadu o 2,4 %. Ve 4. čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 % a meziročně se zvýšil o 1,7 %.

Ilustrační snímek: pxhere.com

„Podle předběžných odhadů vzrostl výkon ekonomiky v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o 1,7 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. Za celý rok 2019 si ekonomika polepšila o 2,4 %. I když se jedná o nejslabší výsledek od roku 2013, vedla si česká ekonomika lépe než Evropské unie jako celek,“ Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Česká ekonomika v uplynulém roce nadále rostla. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 byl v roce 2019 podle předběžného odhadu o 2,4 % vyšší než v roce 2018. Růst byl podpořen především spotřebními výdaji domácností a zahraniční poptávkou. Mírně rostly i investice. K růstu hrubé přidané hodnoty nejvýrazněji přispěla skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a odvětví informačních a komunikačních činností. Dařilo se také průmyslu a stavebnictví.

Růst české ekonomiky pokračoval i závěrem roku. V posledním čtvrtletí předchozího roku vzrostl HDP oproti 3. čtvrtletí o 0,2 % a meziročně o 1,7 %. Růst HDP byl tažen převážně spotřebou domácností. Nadále se dařilo většině odvětví služeb a stavebnictví. Zpracovatelský průmysl již přestal přispívat k růstu hrubé přidané hodnoty.

Zaměstnanost2 vzrostla v minulém roce o 0,7 %. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost v porovnání s předchozím čtvrtletím snížila o 0,3 % a meziročně se nezměnila.


Poznámky:
1)Všechny zde uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
2)Zaměstnanost v pojetí národních účtů.