Cigošům zatnout tipec? Hlavním úkolem ministerstva práce by měla být revize dávek

Milé dámy a pánové, ono je už strašně málo času, tak mám skoro pocit, že bych vám raději měl popřát hezký večer. Ale já jsem tady měl připraveno několik dotazů a na to nesporně, když se podívám na ten časový rozvrh, určitě nedojde. Ale tak jenom pár poznámek.

Jan Bauer | foto: ODS

Chci říci, že určitě nebudu a nechci vystupovat jako advokát tohoto sněmovního tisku, ale i pod dojmem jednání výboru pro sociální politiku z minulého týdne si myslím, že ty argumenty se velmi podobají a jsou hodně podobné tomu, co jsme prožili minulý týden.

Mám tady první poznámku, ta je shodou okolností na vás, pane místopředsedo prostřednictvím vás. SPD přichází jako první s tím, aby se tento problém řešil. Já bych vás chtěl jenom upozornit, že určitě nejste první. My jsme přibližně před rokem předložili podobnou, i když ne možná tak rozsáhlou, novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a možná jste zaznamenal, ten pracovní název se jmenuje Třikrát a dost. My jsme chtěli řešit především ty v těch vyloučených lokalitách, kteří se opakovaně dopouštějí vážných přestupků. A možná jste zaznamenal, že i pod tímto návrhem byla podepsána vaše paní kolegyně Lucie Šafránková. Takže jste nebyli první a ten návrh tady byl předložen před rokem a dokonce prošel přes první čtení.

Bez zubů špinavá nemytá a smradlavá ? | reprofoto: bezpolitickekorektnosti.cz

Druhou poznámku, možná na konto pana kolegy Jirky Bláhy prostřednictvím pana předsedajícího. Všechny velké zákony má předkládat nejlépe ministerstvo, v tomto případě Ministerstvo práce a sociálních věcí. Já bych si to také velice přál. Ale řekněme si na rovinu, ani tak závažné věci, jako jsou liniové stavby a budování dálnic v České republice, se nerealizovaly a to zlepšení a urychlení se nerealizovalo přes vládní návrh. A my jsme dokonce museli tu 316 dávat dohromady jako poslanecký návrh. A ono to vypovídá o schopnosti a kvalitě jednotlivých ministerstev vůbec ty velké věci řešit a předkládat do Sněmovny.

Další poznámku, tu mám pocit, že řekla paní ministryně. Je to těžké téma na jednoho člověka, je toho skoro až moc. Já tomu rozumím, že na bedra paní ministryně práce a sociálních věcí strana a vláda naložily opravdu velké úkoly, protože má na starost řešit důchodovou reformu, má na starost řešit financování sociálních služeb, balíček zaměstnanosti, prorodinnou politiku a dokonce teď přichází s přídavkem na bydlení. Já tomu rozumím tak, že jak vláda tak strana od vás očekávají hodně, ale ony bohužel žádné výsledky ani v jedné té oblasti, které jsem tady jmenoval, skutečně nejsou. A já si myslím, že to je ten hlavní důvod, proč se právě na půdě Sněmovny setkáváme s jednotlivými poslaneckými návrhy, ať už to byl náš návrh Třikrát a dost, anebo teď návrh ze strany SPD, protože konkrétní ministerstvo není schopno nějaký ucelený návrh na změnu dané problematiky předložit.

U toho přídavku na bydlení bych chtěl, vážená paní ministryně, jenom říci prostřednictvím pana předsedajícího, že jsem se nejenom setkal s významným nesouhlasem ze strany některých skupin. Já jsem na začátku avizoval i na výboru pro sociální politiku, že mnohé ty věci jsou mi sympatické, ale chtěl bych vás upozornit, že při diskuzi s vašimi členy ze strany sociální demokracie jsem zjistil, že možná oni budou tou největší překážkou, protože oni s tímto návrhem mají velké problémy. A tam byste především měla hledat svoji podporu.

Poslední věc, kterou chci zmínit – já už jsem to tady také několikrát řekl – jsou tři čísla. Ministerstvo práce a sociálních věcí disponuje rozpočtem, to je ta kapitola 313, přibližně 686 miliard korun. Je to 44 % státního rozpočtu a z této kapitoly přibližně 94 % jsou mandatorní výdaje. A oproti loňskému roku ty mandatorní výdaje stouply přibližně o devět procent. Já to říkám z toho důvodu, že každý – a nemusí mít nějaké ekonomické vzdělání nebo Harvard – pochopí, že financování této kapitoly je dlouhodobě neudržitelné a že jedním z hlavních témat a hlavním úkolem Ministerstva práce by měla být revize těchto dávek. A my jsme k té revizi vyzývali jako opozice. Já mám pocit, že k revizi sociálních dávek vyzývala paní ministryně financí a dokonce i pan premiér a my jsme se do této chvíle žádné revize sociálních dávek nedočkali. Což si myslím, že je velký problém.

Ilustrační snímek

A druhý okruh, se kterým se potýkáme a se kterým souvisí tento sněmovní tisk, je, jakým způsobem je těch 686 miliard korun vlastně redistribuováno v rámci všech dávek. Uznávám, že významnou část tvoří důchody a i to navýšení těch mandatorních výdajů tvoří důchody. Ale skutečně je to velké téma a my jsme vás opakovaně žádali, abyste se nad tou redistribucí, to znamená nad tím využíváním a alokací těch sociálních dávek zamysleli.

Nic do Poslanecké sněmovny, mimo toho přídavku na bydlení, doposud nedošlo, a z tohoto důvodu si myslím, že je elementárním právem buď každého poslance nebo nějakého poslaneckého klubu, pokud z Ministerstva práce skutečně nic nepřichází – vy jste dokonce neudělali nic ani s těmi patnácti opatřeními na vyloučené lokality, tak je právem sem ty návrhy předkládat, a opakuji, já nechci být obhájcem tohoto sněmovního tisku, ale myslím si, že tak jak jsem si těch sedm opatření nastudoval, že stojí za to, aby dostal šanci, aby prošel prostřednictvím našeho hlasování do dalšího čtení, protože na ani jednom tom opatření, které tam zmiňujete, nevidím nic, o čem by se tato Sněmovna, případně příslušné výbory, že by se tím neměly zabývat. Děkuji za pozornost.

Reklama: