Proč musí pracující živit líné parazity?

Máme tady teď na programu novelu zákona z pera SPD, která ukončí zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými občany a bude je motivovat k řádnému životu. Na úvod mi dovolte říci tu nejzásadnější informaci.

Tomio Okamura

Návrh změn, které v této novele předkládají poslanci SPD, fakticky vznikl na četné žádosti a připomínky z postižených měst a obcí a od pracovníků úřadů práce a sociálních úřadů, kteří dlouhodobě upozorňují na zneužívání sociálního systému lidmi, kteří dlouhodobě odmítají pracovat, přestože jsou práceschopní, a parazitují na stávajícím sociálním systému. Pracovníci z praxe, s kterými jsme konzultovali, a jak jsem říkal, jsou to vedoucí pracovníci Úřadu práce České republiky, jsou to vedoucí pracovníci sociálních odborů magistrátů či radnic postižených měst a obcí v České republice, tak tito pracovníci z praxe označili řadu legislativních mezer, které je třeba vyřešit. A to nejen v zájmu toho, abychom zabránili zneužívání sociálních podpor, ale také proto, aby systém na druhé straně měl víc peněz pro ty, kdo sociální pomoc potřebují oprávněně. A s těmito všemi odborníky jsme tento návrh zákona konzultovali, oni společně s námi na něm několik měsíců pracovali a i finální verzi tohoto zákona jsme znovu s nimi ještě konzultovali, s lidmi, kteří 30 pracují třeba ve vedoucích pozicích na sociálních odborech, magistrátu nebo na úřadech práce.

Samozřejmě to, že vládní poslanci, to znamená, jsou to poslanci z tohoto pohledu ČSSD a KSČM, že to tady kritizují a vymlouvají se, že ta novela je nějaká nesystémová, nebo že není snad nějaká optimální. Tak to jsou jen výmluvy, protože nechtějí změnit ten stav. Protože tím pádem říkáte, že ti odborníci z praxe, kterými není ani paní ministryně, ani paní poslankyně za KSČM není, tak že vlastně tito odborníci z praxe – paní ministryně se směje, směje se tomu, že říkám, že není odborníkem ve srovnání s těmi lidmi, kteří desítky let pracují na úřadu práce a desítky let pracují na sociálním odboru, tak vy se tomu smějete, já na tom trvám, že nejste tím odborníkem, nejste, třeba si na něj hrajete, ale nejste, ale to uslyšíme, protože budete vystupovat po mně – tak tyto pracovníky zpochybňujete, vlastně ty jejich návrhy. To se mi nelíbí.

Bez zubů špinavá nemytá a smradlavá ? | reprofoto: bezpolitickekorektnosti.cz


Chtěl bych, abychom tady měli věcnou rozpravu, protože ten problém tady existuje, a proto vás prosím, vážené kolegyně a vážení kolegové, abyste proto tento návrh nevnímali politicky, ale čistě prakticky. A o to bych chtěl požádat i paní ministryni Maláčovou z ČSSD, která se tady před chvílí smála. Myslím, že ten problém zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými vůbec není k smíchu. Paní ministryně se směje, když o tom hovořím. Já si myslím, my v SPD si myslíme, že to k smíchu není. Nevím, co je na tom, že chceme ukončit zneužívání sociálních dávek takzvanými nepřizpůsobivými a motivovat je k řádnému životu, co je na tom k smíchu. Ano, možná se smějete tomu, paní ministryně, že ČSSD spolu s ODS jste byli nejdéle u vlády od roku 1989, nic jste nezměnili, naopak jste tento systém nastavili a naopak tento systém tady dlouhodobě udržujete. Ale to přece vůbec není k smíchu, že slušní a řádní lidé doplácí na ty parazitující a že jste to tady nikdy nechtěli změnit. A teď nám tady za chvíli budete říkat, paní ministryně, jak přicházíte s vlastními návrhy.

Všimli jsme si, že poté, co jsme tu novelu podali a tato naše novela je široce medializována, tak po těch 20 či více letech, co je ČSSD v politice, vlastně téměř 30 let, tak jste si některé ty body vyzobli, což je v pořádku, a prý budete chystat nějakou vládní novelu. Tak to už teď víme, že to bude novela neúčinná a jestli vůbec ji předložíte, jestli vůbec projde, tak stejně ten systém, kdy ti nepřizpůsobiví lidé parazitují na systému, bude pokračovat dále, protože to nelze řešit dílčími změnami a nějakými proklamacemi, jak se všechno bude měnit. To jste jako ČSSD tady říkali už téměř 30 let. A nezměnili jste nic.

Takže já bych se zpátky vrátil k tomu našemu návrhu. Musel jsem se vyjádřit k tomu, že se tady paní ministryně Maláčová směje tomu, že to chceme změnit. Návrh zákona z pera SPD má i motivační charakter. Jedním z navrhovaných předpokladů pro vyhovění žadateli o sociální pomoc je i řádné plnění rodičovských povinností včetně řádné zákonem požadované předškolní a školní docházky. To samozřejmě navrhujeme, abychom upřesnili tyto povinnosti. Věřím, že všichni se shodneme na tom, že klíčem k tomu, aby se alespoň děti vymanily z chudoby a neskončily na sociálních dávkách jako rodiče a prarodiče, je vzdělání a výchova. A nedělejme si iluze. Řádnou výchovu děti sociálně nepřizpůsobivých v rodině nemají, naopak se tam učí od rodiny stejnému životu bez práce a často mimo zákon. Jedinou naší i jejich nadějí na změnu životního stylu je škola a školka. Zvláště škola, alespoň povinná roční předškolní příprava, je zcela zásadní hlavně u romských dětí. Mnohé z nich neumí pořádně ani český jazyk, takže už od první třídy mají daleko horší výchozí podmínky pro to, být v učení úspěšní.

Další extrémní handicap dětí nejen romských, ale z rodin sociálně nepřizpůsobivých, je absolutně nedostatečné zázemí doma. I tady je třeba, aby sociální úřady měly páku na rodiče a donutily je, aby svým dětem poskytli zázemí, které jim umožní se na školu co nejlépe připravovat. Samozřejmě je to také nutnost, donutit rodiče, aby děti vůbec do školy posílali, byť už dnes lze teoreticky rodiče za takové jednání trestněprávně stíhat. V praxi se tento institut využívá jen minimálně a uznejme, že naším cílem přece není dostat rodiče za každou cenu do vězení, ale pravý opak, tedy motivovat je k řádnému životu a k tomu, aby své děti řádně vychovávali a vedli k povinnostem, k nimž v prvé řadě patří školní docházka. Nárok na sociální pomoc se tak v tomto momentě stává pozitivní motivací pro rodiče, plnit své povinnosti.

Samozřejmě jedním z cílů námi navrhované novely zákona je nejen adresnost, ale současně i snížení počtu příjemců sociálních dávek a omezení na občany, kteří se dočasně ocitli bez vlastního přičinění v hmotné nouzi a snaží se z této situace vlastními silami aktivně dostat. Tady doufáme, že naše novela bude jen jedním z kamínků v mozaice systémových změn. Stát a obce musí umět lidem nabídnout nejen přechodnou sociální pomoc, ale nejlépe ihned řádnou práci. To znamená, peníze ihned za práci. A tady narážíme samozřejmě na další problém, a to je rozsáhlé zneužívání přiznávání invalidních důchodů ze strany takzvaných nepřizpůsobivých. Z praxe opět víme, že na jednu stranu skuteční invalidé často po těžkých úrazech nebo po velmi těžkých chorobách, jako je rakovina, mají problém získat invalidní důchod a s tím potřebné sociální zabezpečení. Ale na druhé straně současný systém umožňuje, že máme velmi velké množství invalidů v uvozovkách, kteří jsou v produktivním věku a v městech se projíždějí v černých mercedesech a bavorácích. Myslím, že by stálo za to, iniciovat rozsáhlou revizi takových invalidních důchodů a změnit nastavení tak, aby skutečně potřební, nemohoucí občané měli možnost invalidní důchod nejen získat, ale aby byl na důstojné úrovni, tedy minimálně aby byl nad hranicí chudoby podle měření Evropského statistického úřadu, což je dnes pro Českou republiku cca 14 tisíc čistého měsíčně. A naopak těm, kteří jsou takzvaně nepřizpůsobiví a systém zneužívají, bychom měli podporu odebrat.

Zákon, který zavádí a zaručuje minimální důstojný důchod pro starobní a invalidní důchodce ve výši hranice chudoby, jsme již za SPD podali a čeká tady ve Sněmovně také na projednání. Samozřejmě pro starobní důchodce za zachování podmínky odpracovaných let a od základní částky výše zásluhově. A popravdě nevidím důvod, proč bychom ho neměli přijmout, protože si troufám tvrdit, že nikdo zde v této Sněmovně si, věřím, nepřeje, aby staří lidé, kteří celý život pracovali nebo lidé, kteří jsou skutečně nemohoucí a invalidní, žili jako žebráci pod hranicí chudoby. Navíc jejich podpora formou sociálních dávek je nejen ponižující a nedůstojná, ale stojí další peníze, které místo aby je dostali potřební, vynakládáme na správu komplikovaného systému, na úředníky a byrokracii s tím spojenou.

Ilustrační snímek

Já bych ještě jednou chtěl apelovat, protože jsem se tady doslechl, že tento návrh nebude propuštěn vládní koalicí hnutí ANO, ČSSD a KSČM do dalšího čtení, a doslechl jsem se, že by ho snad chtěli vrátit k dopracování. K dopracování čeho, když ten návrh byl zpracován mnoha lidmi – odborníky z praxe, kteří nám to konzultovali, z praxe těch, kteří každodenně čelí právě práci s těmi nepřizpůsobivými občany. Každodenně ti pracovníci ze sociálních odborů do těch lokalit chodí a všichni to vědí, i ti, kteří tady říkají, že to chtějí vrátit, moc dobře to vědí! Moc dobře to ví i paní poslankyně Aulická za KSČM, protože je z Ústeckého kraje a ví, že právě i magistrát, sociální odbor Magistrátu Ústí nad Labem nám pomáhal s tou novelou, paní poslankyně. Takže je asi dost chybné, když říkáte, že ten návrh není dobře zpracovaný, protože je samozřejmě dobře zpracovaný, je velice dobře zpracovaný, paní poslankyně Aulická, a vy přece nemůžete, protože jste také z Ústeckého kraje, hlasovat pro vrácení. Můžete, ale pak se ukáže, že vám nejde o ten problém, a já vás znám, že si určitě uvnitř myslíte, že ten návrh je správný, že byste ho také chtěla, tak se na mě tady naopak hezky usmíváte. Trošku jinak než paní ministryně, která se spíš vysmívala.

Takže já jsem jenom chtěl apelovat na to, vážené dámy a přátelé, je tady po mnoha letech skutečně celkem komplexní novela, která ten daný segment alespoň do určité míry komplexněji, bych řekl, řeší, a byl by to dobrý výchozí bod pro diskusi v druhém čtení, abychom to konečně posunuli. Protože ta vaše argumentace tím, že vláda předloží svůj návrh – to jsme tady slyšeli, občané to už slyší 30 let, a nikdy žádný návrh předložen nebyl. A dál občané, slušní a pracující občané doplácejí na ty parazitující.

Takže pakliže tady budeme čekat zase další měsíc na to, jestli vůbec navrhnete nějaký dílčí návrh, a zatím paní ministryně, která bude vystupovat po mně, tak představila – ano, vyzobla si konečně z našeho návrhu, takže to ČSSD trošku nakoplo, protože samozřejmě se dívají, kde by nahnali preference, to je legitimní, to je v pořádku, to se díváme všichni, tak si vyzobla jenom něco a opět je to málo, nedostatečné a špatné. Ale hlavně je ten problém v tom, že tím, že byste nám to nepropustili dál, tak vlastně ČSSD a ministryně Maláčová způsobuje, že další měsíce tady budou vlastně doplácet slušní a řádní občané na ty parazitující, protože se to zase pozdrží. A to je fakt! To je fakt! To všichni víme, jak tady trvá dlouho legislativní proces. Takže teď buď paní ministryně to bude odmítat, jak se tady před chvílí vysmívala našemu návrhu, to znamená, rovná se to tomu, že nadále budou další měsíce a měsíce a dlouhou dobu doplácet slušní a řádní lidé na ty parazitující, nebo to posuneme dál, a paní ministryně a vládní koalice si vloží své pozměňující návrhy v rámci druhé čtení do tohoto našeho návrhu. To je přece férová nabídka. A urychlíme to pro všechny. My vám nabízíme řešení. Takže jestli máte nějaké připomínky, vložte si to v rámci druhého čtení, ukážete tím svoji konstruktivnost, posuneme to dál, celkem během velice krátké doby může tady být změna zákona na světě a konečně slušní a řádní lidé budou na prvním místě, což je ostatně heslo SPD.

Jinak jsem chtěl ještě tady dodat k tomu návrhu, že my jsme ten návrh konzultovali nejenom s profesionály, ale my jsme ho konzultovali s postiženými městy a obcemi, které nám poslaly dopis. Já jsem osobně tato místa navštívil, mám na mysli třeba konkrétně město Úpice v Královéhradeckém kraji, kde jsem je osobně navštívil tady s poslankyní Šafránkovou a s naším poslancem Podalem, byli jsme tam za SPD, a my jsme jim dali tu novelu k připomínkování. Takže se opět k tomu vyjadřovali, byli tam dva ředitelé místní základní školy, starosta, místostarostové, sociální odborníci. A shodli jsme se na tom, že ty naše návrhy jsou dobré, že ta novela SPD je dobrá, a říkali, že by jim to opravdu pomohlo. Stejně tak si stěžuje město Bílina v Ústeckém kraji. Problémy jsou v Rotavě v Karlovarském kraji, v Moravskoslezském kraji, všude. Ti slušní a řádní lidé i ta města jako na smilování čekají na vyřešení této problematiky a my, SPD s tím přicházíme jako první. Konečně jsme s tím přišli jako první politická strana, a teď tady od paní ministryně Maláčové, od paní poslankyně Aulické, to znamená ČSSD, KSČM, slyšíme, že je to špatně. To znamená, města, starostové říkají, že je to dobře, odborníci říkají, že je to dobře, ředitelé základních škol, kteří se potýkají s obrovskými problémy i v rámci školních dětí z nepřizpůsobivých rodin na základních školách, říkají, že je to dobře, takže ti, co se s tím potýkají každý den a jsou profesionálové v oboru, desítky let v tom dělají, říkají, že je to dobře, ale ti, co se v tom nepohybují, ale politikaří, a paní ministryně se tady pasuje na odborníka na tyto sociální dávky, tak říkají, že to není dobře jenom proto, že to navrhovala SPD a oni si chtějí přihrát politickou polívku za ČSSD, potažmo za vládní koalici ještě s hnutím ANO a KSČM, a prostě to chcete zase zamítnout, aby lidi platili jako mourovatí.

Mně to trošku připadá, ten návrh ohledně doplatku na bydlení z minulého volebního období, SPD přišlo s vynikajícím návrhem, který jsme konzultovali také s odborníky, který měl řešit zneužívané doplatky na bydlení.

Tenkrát tady ministryně Marksová Tominová s panem ministrem Dienstbierem slíbili, zase říkali minulé volební období, že ten náš návrh je nedokonalý, zamítli nám ho s tím, že do půl roku přijdou s vlastní novelou. Nejenom že nepřišli do půl roku s vlastní novelou, přišli asi po roce nebo po dvou. To znamená, ČSSD svým politikařením vytáhlo z kapes českého rozpočtu doslova částku odhadovanou v rámci miliard, protože více než rok, nebo rok a půl se zneužíval dál ten doplatek na bydlení jenom proto, že ČSSD politikařilo, a místo aby přijalo náš zákon a ve druhém čtení se případně upravil, tak jenom aby tehdejší Úsvit neměl politické body, tak se to zamítlo, a pak jsme tady rok nebo rok a půl nebo dva roky čekali na váš návrh, který stejně nebyl dokonalý, ale v podstatě okopíroval ten náš návrh. Principiálně ho okopíroval. Jenom aby se neřeklo, že SPD prosazuje dobré návrhy, že to byla ČSSD. Ale jak víte, ve volbách to ČSSD stejně nepomohlo.

Chci říci, že i tato zkušenost, kterou jste přeci vy v ČSSD udělali ve volbách, by vám měla přeci říct, pojďte spolupracovat, nezamítejte dobré návrhy a pojďte radši ty dobré návrhy posunovat.

Mám tady dopis z Úpice, kde si stěžují. A také jsem podal interpelace jak na pana ministra Hamáčka, tak na ministra školství Plagu. Zajímavé je, že přestože už uběhl termín, tak stále ještě nemám odpověď od pana ministra školství Plagy za hnutí ANO. Přestože tam přikládám ten dopis města Úpice, kde si to město, ředitelé základních škol stěžují, že prostě je tady špatný systém. A já se ptám pana ministra, jak to chce změnit, aby ta výuka na základních školách byla trošku komfortní, aby ty slušné děti nedoplácely na ty neslušné. Od pana ministra Plagy hnutí ANO nemám odpověď. Asi nemá zájem situaci řešit. Ale od pana ministra Hamáčka jsem odpověď dostal, ale samozřejmě nic neřešící odpověď.

My tady v SPD stojíme a pomáháme přímo konkrétními kroky, městům a obcím, které jsou postiženy touto problematikou. A znovu jsem vás chtěl tady požádat, abyste nám neházeli klacky pod nohy. Prosím, propusťme to do druhého čtení a tam dejme ty pozměňováky. My rádi řekneme, že to bylo ve spolupráci i s dalšími politickými stranami. Nebudeme si to přivlastňovat. Ale pojďme to posunout prosím dál.

Znova jsem vás chtěl tady vyzvat, abyste to nevraceli k dopracování. To jenom pro ty, kteří si tenhle ten projev poslechnou, to je takový terminus technicus ve Sněmovně, když něco chcete odmítnout, tak to ty vládní strany vrátí jakoby k dopracování, přitom tam není co dopracovávat, protože dopracovat se to může ve druhém čtení, ale ne, protože by to bylo špatně, ale protože se udělá politický konsenzus.

Vzkaz cikánských parazitů

Závěrem bych vás chtěl, vážené kolegyně a kolegové, požádat o propuštění našeho návrhu do druhého čtení a rádi budeme diskutovat i vaše věcné připomínky.

A teď si tedy poslechneme po mně paní ministryni Maláčovou, která ten náš návrh určitě zkritizuje, poplive, jak je špatný, hlavně aby nemusel být přijat, hlavně aby se to oddálilo. Takže to bude teď ještě další reality show v přímém přenosu.


Projev na 40. schůzi Poslanecké sněmovny 11. února 2020 k zákonu o pomoci v hmotné nouzi

Reklama: