Bezpečnost našich občanů je pro hnutí SPD prioritou

Podle policejních statistik přístupných na webových stránkách Policie České republiky spáchali cizinci v roce 2019 nejvíce trestných činů na území hlavního města Prahy, následuje Středočeský kraj a na třetím místě je Jihomoravský kraj.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD znepokojují údaje o počtu trestných skutků spáchaných cizinci v loňském roce na území naší republiky. Z celkového počtu 199.221 zaevidovaných trestných skutků jich byla čtvrtina, celkem 49.863, spáchána v katastru hlavního města Prahy, a z celkového počtu 105.994 objasněných trestných činů jich v Praze bylo objasněno 13.825. Z tohoto počtu bylo 2.772 skutků spácháno cizinci.

V Praze byla v loňském roce největší trestná činnost cizinců v porovnání s ostatními kraji. Z 18 vražd v Praze spáchali tři vraždy cizinci, z 973 skutků násilné kriminality jich na vrub cizincům připadlo 209, z 229 skutků mravnostní kriminality jich mají na svědomí cizí státní příslušníci 48, z celkového počtu 4.613 skutků majetkové kriminality jich spáchali cizinci 752, z 8.940 objasněných skutků obecné kriminality byly v 1.801 případech pachatelé cizí státní příslušníci a z celkového počtu 2.509 hospodářských trestných činů jich 482 spáchali cizinci. Praha tak dopadla v porovnání s ostatními kraji nejhůře a uvedené statistiky dávají za pravdu tvrzení – každý pátý zjištěný pachatel trestného činu v Praze byl cizinec.

Co do počtu trestných činů spáchaných cizinci za minulý rok se za Prahou na druhém místě umístil Středočeský kraj, kde z celkového počtu 10.892 objasněných trestných činů jich cizí státní příslušníci spáchali 1.108. Došlo zde k 17 vraždám, cizinci byly spáchány 3, z 1.053 objasněných skutků násilné kriminality jich 123 spáchali cizinci, z 2.887 skutků majetkové kriminality jich jde na vrub cizincům 213 a z celkového počtu 1.061 hospodářských trestných činů bylo 151 případů spácháno cizími státními příslušníky.

Třetí největší nápad trestných činů spáchaných cizinci za rok 2019 byl evidován v Jihomoravském kraji, kdy z celkového počtu 9.849 objasněných trestných činů jich 881 spáchali cizí státní příslušníci. Nejvíce, 6.461 skutků, je zde zaevidováno pod obecnou kriminalitou, a v 557 případech byl zjištěn pachatelem cizinec.

Co do počtu trestných činů spáchaných cizinci v minulém roce následuje Plzeňský kraj, kde jde na vrub cizincům 775 skutků z celkového počtu 5.759 objasněných trestných činů; Moravskoslezský kraj celkem 13.913 skutků – cizinci 659, Ústecký kraj celkem 11.941 skutků – cizinci 646, Liberecký kraj celkem 5.585 skutků – cizinci 476, Jihočeský kraj celkem 6.830 skutků – cizinci 475, Královehradecký kraj celkem 4.882 skutků – cizinci 324, Pardubický kraj celkem 3.981 skutků – cizinci 301, kraj Vysočina celkem 3.879 skutků – cizinci 274, Olomoucký kraj celkem 6.415 skutků – cizinci 263, Karlovarský kraj celkem 3.737 skutků – cizinci 251 a ve Zlínském kraji z celkového počtu 4.506 objasněných trestných činů jich spáchali cizinci 236.

Hnutí SPD apeluje na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby jako přímý nadřízený policejního prezidenta zaúkoloval všechny útvary Policie České republiky k analýze trestné činnosti páchané cizinci a aby tyto policejní složky soustředily více sil a prostředků do míst, kde se ve větší míře cizí státní příslušníci zdržují. Bezpečnost našich občanů, a to po všech stránkách, je pro naše hnutí SPD prioritou.

Reklama: