Ukázková malá (či spíše velká) domů Člověka v tísni

Tak tomu říkám „hospodaření“. Za spolupráci na projektu, jehož prostřednictvím má naše republika pomoci Moldavsku, obdrží organizace Člověk v tísni celkem 13,5 milionu Kč.

Ivo Valenta

To je bezesporu hezké číslo – jenže když se podíváme pod pokličku jeho rozdělování, zůstanou mnohým ústa překvapením otevřena dokořán.

Téměř polovina celého rozpočtu totiž připadne na osobní, resp. mzdové náklady, náklady na experty apod. Tak například jen regionální ředitelka za necelé čtyři měsíce obdrží 300 tisíc. Ani další manažeři si na peníze opravdu nemohou stěžovat.

Další bezmála milion a půl padne na cestovní náklady + náklady v Moldavsku. A tak bych mohl dlouze pokračovat – některé náklady jsou opravdu velmi překvapivé. S velkým otazníkem pro mne tak zůstává skutečný přínos projektu pro Moldavsko. Je nesporné, že se o velkou pomoc jedná, jen si myslím, že si v první řadě pomůže někdo úplně jiný…

Reklama: