Senioři mají naši plnou podporu, respekt a úctu

O tom, že si naši senioři zaslouží mít zabezpečeny podmínky pro důstojný život i v jeho fázi, kdy už nedisponují tolika silami, snad nikdo nemá výhrady.

Radek Rozvoral

Hlavní roli by zde měl sehrát stát, který má mnoho nástrojů, jak zajistit, aby lidé v pokročilém věku mohli vést důstojný a plnohodnotný život.

Hnutí SPD vnímá skupinu osob, kteří jsou již v důchodovém věku, zcela rovnoprávně jako všechny naše občany a navíc k nim vzhlíží s úctou a respektem, neboť jsou to právě ti, kteří nás vychovali a prohlubovali u nás vztah k našemu národu, kultuře a k práci. Proto prosazujeme, že je naší povinností se o tyto osoby náležitě postarat tak, aby nestrádali a spokojeně prožívali žití ve stáří. Vždyť nastane doba, i kdy my budeme v rolích seniorů, a také budeme chtít mít zajištěné podmínky pro spokojený život.

V našem politickém programu myslíme na seniory a v rámci svých možností v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR předkládáme návrhy zákonů k jejich prospěchu. Prosazujeme podporu tradičních pracujících rodin vychovávajících děti, neboť narozené děti jsou zárukou stability průběžného důchodového systému. Bohužel dnešní systém je nastaven tak, že nejnižší důchody pobírají hlavně seniorky, které vychovávaly děti, a často po smrti partnera žijí v osamocených domácnostech. Těm ani po sečtení jejich základního starobního důchodu s vdovským není zaručen dostatek financí, potřebných k běžnému životu.

Průměrný starobní důchod mužů je přibližně o 20% vyšší než u žen. I z tohoto důvodu jsme předložili do Sněmovny návrh zákona na garantovaný minimální důchod, což je princip, který dlouho navrhuje SPD. Osud našich důchodců nám není lhostejný, a proto naše hnutí SPD podpoří i pro příští rok navýšení důchodů o více než navrhovaných 750,-Kč, které činní zákonné valorizační navýšení. Našim seniorům můžeme slíbit, že nikdy nepodpoříme další prodlužování věku odchodu do důchodu, ba naopak prosazujeme jeho snižování podle počtu řádně vychovaných dětí.

V rámci sociální politiky státu podporujeme státem garantované individuální důchodové připojištění, výrazné zvýšení nejnižších důchodů a účinnou podporu zdravotně postiženým občanům včetně podpory jejich pracovního a společenského uplatnění.

Senioři v autě bez řidiče | repro: iknowexpo.org

Prosazujeme, aby byla přidávána všem důchodcům stejná částka, neboť na současný způsob procentuálního navyšování důchodů doplácí především lidé s nejmenšími důchody. Na naše seniory pamatujeme i v rámci projektu „Rodina na prvním místě“, kde navrhujeme dotační podporu měst a obcí na výstavbu obecních bytů s přednostním určením pro seniory, což by jim mělo přinést potřebnou jistotu, že když se ocitnou v pro ně neřešitelných situacích a nebudou mít kde bydlet, stát jim pomůže.

Hnutí SPD si uvědomuje, že senioři jsou nedílnou součástí naší společnosti. Je naší povinností zabezpečit všem občanům takové podmínky, aby se zde cítili dobře a spokojeně. Proto naši poslanci vždy podpoří navýšení důchodů seniorům v té nejvýše možné výši. Naši senioři si to zaslouží.