Vymývání mozků nefunguje! Poláci moc dobře vědí, kdo osvobodil koncentrační tábor Osvětim

VARŠAVA | Francouzská průzkumná agentura IFop pro Sputnik provedla průzkum, jehož výsledky ukazují, že většina Poláků je toho názoru, že koncentrační tábor Osvětim osvobodili vojáci Rudé armády. Jen pět procent dotázaných zásluhy na osvobození připisují armádě Spojených států, což je lež a šíření propagandy.

Koncentrační tábor Osvětim v Polsku \ reprodukovaný ořez fotografie | zdroj: wikipedia.org

„Průzkumná agentura se zeptala celkem 1 000 Poláků starších 18 let na otázku, kdo 27. ledna 1945 osvobodil koncentrační tábor Osvětim. Dotázaní při odpovědích zmínili Rudou armádu, polské vojsko, armádu USA, vojáky Velké Británie a armádu jiného státu, někteří neodpověděli,“ píše Sputnik.

Z výsledků vyplývá, že většina Poláků (73 %) si myslí, že Osvětim od fašistických vojsk byla osvobozena silami Rudé armády.

Dotázaní starší 65 let si častěji myslí, že koncentrační tábor Osvětim byl osvobozen Rudou armádou (85 %). Také s úrovní vzdělání dotázaných Poláků roste počet odpovědí, že tábor osvobodila sovětská vojska, tento názor zastává 79 % polských občanů s vysokoškolským vzděláním. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.
Průzkum pro Sputnik News v Polsku provedla nejstarší francouzská průzkumná agentura IFop v době od 6. do 11. února 2020.

Výběr reprezentuje obyvatelstvo na základě pohlaví, věku a místa bydliště. Maximální chybovost výběru celkově činí +/- 3,1 % při hodnověrnosti 95 %.

Birkenau | foto: history.com


Dne 27. ledna uplynulo 75 let ode dne osvobození koncentračního táboru Osvětim sovětskými vojáky.
Toto výročí je nejen připomínkou nelidské genocidy vůči lidem různých národností spáchané nacisty a jejich pomahači v letech 2. světové války, ale také varováním před rizikem vzniku nových zárodků šovinismu a xenofobie spolu s pokusy řady zemí zrevidovat výsledky této války a ospravedlnit vrahy a zločince.
Tragická historie Osvětimi začala v roce 1940, když v malém starém městečku v blízkosti Krakova byla na místě bývalých kasáren zahájena výstavba obrovského koncentračního tábora.
Osvětim dostal za okupace německý název Auschwitz, který se také stal názvem táboru, Konzentrationslager Auschwitz. První vlaková souprava s polskými politickými vězni dorazila do tábora 14. června 1940. Tento den je považován za datum zahájení historie táboru.

Reklama: