Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo obchvat obce Kámen na silnici I/19

PELHŘIMOV | Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo v pátek 21. února obchvat obce Kámen. Obchvat je součástí silnice I/19, která v předmětném úseku spojuje města Tábor a Pelhřimov.

Obchvat

„Nově zprovozněný obchvat výrazně zlepší komfort jízdy a ochrání místní obyvatele před tranzitní dopravou, která bude nyní vyvedena mimo obec. V rámci stavby jsme mimo jiné kladli velký důraz na ochranu ekologicky citlivého území. Na žádost obce Kámen tak budou ještě během jarních měsíců vybudovány vodní tůňky a ochranné valy, bránící migraci zvláště chráněných vodních živočichů,“ uvedl k nově zprovozněnému obchvatu generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Silnice I/19 představuje důležitou trasu ve směru západ – východ, která propojuje významná města Plzeň, Tábor a Pelhřimov.