Ministerstvo zahraničí straší koronavirem Covid-19 v Itálii

PRAHA | V posledních dnech došlo k potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí) a Benátska/Veneto, informuje Ministerstvo zahraničí České republiky.

Italská vláda ve spolupráci se zasaženými regiony přijala řadu opatření hygienického i restriktivního charakteru včetně izolace 10 zasažených obcí v Lombardii (Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano) a jedné v Benátsku (Vo‘ Eugenao)

Výše uvedená místa, která se nacházejí v izolaci, není možné navštěvovat ani je opustit. V případě porušení pravidel hrozí trestní stíhání a vysoké pokuty. Situaci kontrolují italské bezpečnostní složky. MZV proto občanům ČR doporučuje, aby se zasaženým oblastem do doby vyřešení sanitární situace vyhnuli.

Covid-19 straší v Itálii

Upozorňujeme, že v souvislosti s rozšířením koronaviru, byly v regionech Lombardie (město Milán a jeho okolí), Benátska, Piemontu (město Turín a okolí) a Emilia Romagna (město Bologna a okolí) zrušeny všechny kulturní a sportovní akce, uzavřena jsou muzea, některé památky a divadla. Opatření platí do odvolání.

Vzhledem k rychlému rozšíření koronaviru v severní Itálii upozorňujeme, že v případě nepříznivého vývoje situace v místě pobytu se návštěvníci mohou ocitnout v případné 14 denní karanténě.

Doporučujeme proto před cestou do výše zmíněných regionů pečlivě sledovat aktuální informace, neboť může docházet k dočasným opatřením, která mohou narušit silniční a vlakovou dopravu.

Nebojte se nemoci z Číny. Zabít Vás může něco daleko banálnějšího

Případy nakažení se vyskytují rovněž v regionech Piemont (Turín), Trentino Alto Adige, Emilia Romagna (Bologna) a Lazio (Řím).

Obecně je třeba striktně dodržovat základní hygienická pravidla jako časté a důkladné mytí rukou, nedotýkat se rukou nosu, tváří ani očí, vyhýbat se větší koncentraci osob, sledovat opatření a respektovat pokyny místních úřadů. V případě zdravotních potíží a podezření na kontakt s infikovanou osobou či prostředím je nutno volat rychlou lékařskou pomoc na čísle 112, nedoporučuje se navštěvovat nemocnice a zdravotní zařízení.