Vichřice Julie nezpůsobila ve vojenských lesích vážnější škody

PRAHA | Víkendová vichřice Julie, která v neděli zasáhla Česko, nezpůsobila v šesti lokalitách ve správě Vojenských lesů a statků ČR (VLS) vážnější škody. Podle předběžných odhadů vítr v lesních porostech státního podniku polámal a vyvrátil 30 tisíc kubíků dříví, nejvíce v severočeském Ralsku.

Ilustrační snímek: pxhere.com

„Aktuální škody z nedělních poryvů větru jsou ve srovnání s vichřicí Sabine, která Česko zasáhla před 14 dny, asi pětinové. Jejich zpracování by nemělo způsobit státnímu podniku žádný větší problém,“ poznamenal výrobní náměstek VLS Ondřej Vybíral.

Z šestice lokalit ve správě VLS největší škody ohlásila severočeská lesnická divize Mimoň, sprasvující bývalé vojenské prostory Ralsko a Mladá. Zde vichřice poškodila asi 12 tisíc m3 dříví. Ztráty okolo 10 tisíc kubíků z šumavského vojenského újezdu Boletice a jeho okolí ohlásili také lesníci z Horní Plané.

V ostatních lokalitách ve správě VLS (Brdy, Doupovského hory, Drahanská vrchovina a Libavá) jde o roztroušené polomy od jednoho do čtyř tisíc kubíků dříví.

Konsolidované škody z nedělních poryvů větru u vojenských lesů jsou tak odhadovány na 30 tisíc kubíků, zatímco vichřice Sabine způsobila v pondělí 10. února u VLS polomy ve výši 150.000 m3 dříví.

Vojenské lesy a statky ČR spravují šest rozsáhlých lesních lokalit, které se rozkládají v současných nebo bývalých vojenských újezdech v Česku a na Moravě. Celkem státní podnik spadající pod ministerstvo obrany spravuje asi 126 tisíc hektarů lesních pozemků, které reprezentují 5 procent rozlohy lesa v České republice.

Reklama: