Pokrok nezastavíme, ale ženy jsou ženy a muži zase muži

Pokrok nezastavíme, ale ženy jsou ženy a muži zase muži. S názorem této dámy mohu jedině souhlasit. Pokrok nezastavíme, ale mým názorem je, že ženy by měly v oblasti mezilidských vztahů zůstávat ženami a muži zase muži.

Ivo Valenta

Nemám teď vůbec na mysli zaměstnání, vždyť ženy v něm často dosahují stejných, nebo i lepších výsledků než muži a v řadě klíčových funkci mají své nezastupitelné místo.

Za naprosto tristní ale považuji například fakt, že je na obzoru doba, kdy budou děti uměle učeny tomu, jak mají jednotlivé role vypadat. Vždyť jazykovědci údajně vyhledávají knihy, z nichž je patrná silná genderová nevyváženost. Třeba pohádková Sněhurka u nich „propadla“. Shledali ji závadnou, protože hlavní hrdince pomáhají trpaslíci. Měla by si prý pomocí sama… Proč?

To už nechceme mít další generace pozorných mužů a něžných žen? Chceme v tomto duchu vychovávat naše děti? Vždyť právě děti budou mít podle psycholožky v hlavě zmatek. Mít ho ale nemusí. Stačí, abychom si v mnohém brali příklad z předešlých generaci. Slovo máma a táta tehdy mělo jasný význam. Každý věděl, ke komu se jít pomazlit a za kým po pár na zadek.

Ano, doby byla jiná, ale podle mne neuškodí, když si na tyto časy vzpomeneme… Souhlasíte se mnou? Nebo jste jiného názoru?

Reklama: