Rada Zlínského kraje schválila možnost nových projektů hvězdárny ve Valašském Meziříčí

ZLÍN | Krajští radní projednali nové projekty Hvězdárny Valašské Meziříčí „Rozvoj přeshraniční observační sítě“ a „Společně na hranici vesmíru“ a doporučili zastupitelům Zlínského kraje jejich schválení. Na financování obou projektů se pokusí hvězdárna ve spolupráci se Zlínským krajem získat dotace z Evropské unie.

Hvězdárna ve ValMezu

Projekt Rozvoj přeshraniční observační sítěpodporuje spolupráci s Krajskou hvězdárnou v Žilině a řeší modernizaci speciální observační astronomické techniky na pozorování spekter meteorů. Touto problematikou se zabývají obě hvězdárny, čímž rozvíjejí nejen odbornou činnost a výzkum, ale zvyšují kvalitativní úroveň této spolupráce. Na pozorování meteorů spolupracuje valašskomeziříčská hvězdárna dlouhodobě, a na velmi vysoké úrovni, s odborníky z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v. v. i. v Praze. Právě s tímto ústavem navázala hvězdárna už před více než pěti lety úspěšnou spolupráci v rámci programu podpory regionální spolupráce Akademie věd ČR.

„Podstatným prvkem projektu je pořízení moderní observační techniky pro pozorování spekter meteorů včetně softwaru. Projekt napomůže vzájemnému setkávání odborníků z obou stran hranice, výměně know-how a vzdělávání nových zájemců o tuto oblast,“ sdělil radní Miroslav Kašný, zodpovědný za kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport.

Celkové náklady na projekt činí 729 500 korun, přičemž dotace z Evropské unie pokryje 509 tisíc korun. V případě úspěchu žádosti se o dofinancování zbývající částky podělí Zlínský kraj a Hvězdárna Valašské Meziříčí.

Projekt Společně na hranici vesmíru je zaměřen na spolupráci a rozvoj mladých vývojových a výzkumných týmů z příhraničních oblastí při vývoji společných experimentálních platforem a experimentů pro lety do stratosféry.

„Cílem projektu je vybavit výzkumné pracoviště novou technologií – 3D tiskárnou, kterou budou moci využívat přeshraniční týmy mladých pracovníků. Moderní vybavení by také mohlo motivovat další potenciální zájemce k zapojení do vzniklých vývojových týmů,“ řekl radní Miroslav Kašný.

Partnerem Hvězdárny Valašské Meziříčí je v tomto projektu Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity a náklady na něj činí 591 800 korun. V případě schválení projektu ze strany poskytovatele dotací OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR Interreg-V-A, Fond malých projektů, pokryje dotace Evropské unie 503 tisíc korun, zbývající částka bude v gesci Zlínského kraje a Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Projekty a jejich financováním se budou krajští zastupitelé zabývat na svém příštím zasedání, které je na programu 20. dubna. Výdaje na oba projekty musí být nejdříve uhrazeny z vlastních zdrojů žadatele, proplacení evropského podílu spolufinancování se předpokládá do konce roku 2022.

„Tyto projekty zcela zapadají do výzkumné a vzdělávací činnosti Hvězdárny Valašské Meziříčí, jejíž tým úspěšně získal a realizoval více než tři desítky projektů, většinou s podporou Evropské unie, které v posledních letech přinesly pro rozvoj organizace mnoho miliónů korun. Jednalo se nejen o malé rozvojové projekty v oblasti vzdělávání, ale i o větší projekty investičního charakteru,“ dodal radní Miroslav Kašný.

„Tato organizace soustavně rozvíjí výzkumnou, vzdělávací a popularizační činnost, a to v široké spolupráci s řadou dalších výzkumných organizací, vysokých škol i dalších partnerů od nás i ze zahraničí. Pořádá řadu odborných konferencí a setkání. Aktivity hvězdárny jsou v souladu s její dlouhodobou koncepcí a vizí stát se moderní, plně funkční, odborně erudovanou a uznávanou institucí v oblasti výzkumu, vzdělávání a osvěty v oborech přírodních věd, techniky či technologií,“ dodala k tomu vedoucí odboru kultury a památkové péče Romana Habartová.