Socialismus v akci! Královehradecký kraj podpoří provoz 76 prodejen na venkově

HRADEC KRÁLOVÉ | Královéhradecký kraj vyhoví všem žadatelům o dotaci na podporu provozu venkovských prodejen. Mezi 76 žadatelů rozdělí přes 3,2 miliony korun. Rozhodnutí krajských radních ještě potvrdí zastupitelé. Takový je výsledek nadvlády debila Babiše. Regulace, socialismus, podpora a likvidace živnostníků.

Ilustrace: pxhere.com

„Do třetího kola dotačního programu se přihlásilo 76 žadatelů. Všichni splnili formální náležitosti a kritéria přijatelnosti a žádosti byly předloženy hodnotící komisi k projednání. V rámci první změny rozpočtu Královéhradeckého kraje jsme se rozhodli navýšit celkovou alokaci peněz na tento dotační program o 500 tisíc korun, čímž vyhovíme všem žadatelům,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Obce a města v Královéhradeckém kraji mohou žádat o podporu na zachování nebo obnovu stálé prodejny a také na provoz pojízdné prodejny. Krajské peníze mohou žadatelé využít například na platy prodavaček, uhrazení elektřiny či jiné služby spojené s provozem prodejny. O dotaci mohou žádat obce o velikosti do tisíce obyvatel; větší sídla pouze pro zajištění obslužnosti své místní části s méně než tisícem obyvatel. Rozmezí dotace je od 20 do 50 tisíc korun, přičemž stejně vysokou částku se zavazuje poskytnout prodejně sám žadatel. V programu lze podat více žádostí, pokud má obec více prodejen.

„V roce 2019 poskytl Královéhradecký kraj na podporu provozu prodejen na venkově 3,1 milionu korun. Zachování prodejen v menších obcích je zásadní především pro starší spoluobčany, kteří by jinak byli v mnoha případech odkázáni na pomoc svého okolí. Těší mě proto rostoucí zájem ze strany obcí a měst, které chtějí s krajskou pomocí udržet prodejny v chodu. Díky této iniciativě přispějeme k tomu, abychom udrželi náš venkov živý,“ dodal hejtman Štěpán.