Nedělní chvilka poezie Miroslava Macka – tentokrát s Kabirem

Kabir (1440? – 1518?), indický mystik a básník, k jehož učení se dnes v Indii hlásí „Kabirova cesta“ mající asi 10 milionů členů. Ačkoliv je často popisován jako legendární myslitel, který vnesl soulad mezi hinduisty a muslimy, spíše se kriticky stavěl k oběma náboženstvím a jeho básně, často psány dialektem, většinou popisují vše, co viděl kolem sebe. Z jeho tvorby jsem si pro Vás dovolil vybrat a přeložit jednu z jeho básní – rad.

Miroslav Macek

Své tělo a svou duši polož do rukou své lásky
a milostným se plně oddej hrám.
Nech slzy plynout z oblaků svých očí
a srdce zahal stínem temnoty.
Pak skloň svá krásná ústa k jeho uchu
a svěř se, kterak srdce svírá žal.
A Kabir radí: Naslouchej jí, synu,
a její obraz do srdce si vlož.

Reklama: