Povodňování zlepšilo vodní režim od Nových Mlýnů až po soutok s Moravou

BRNO | Povodí Moravy, s. p. ve čtvrtek dokončilo manipulaci na vodním díle Nové Mlýny, v rámci které vypustilo z nádrže vodu do lužních lesů v oblasti Soutoku. Vodohospodáři tak použili přibližně 15 mil m³ vody, díky kterým došlo ke zlepšení vodního režimu nejen v oboře Soutok, ale v celé oblasti pod Novými Mlýny. Délka celé manipulace trvala 48 hodin.

Nové Mlýny | repro: mediální havloidní žumpa ČT

Mimořádné plnění nádrže nad hranici zásobního prostoru Povodí Moravy, s. p. zahájilo 2. 2. 2020. Hladina postupně vystoupala až na kótu 170,45 m n. m. V úterý 3. 3. 2020 pak vodohospodáři od 8 hod postupně zvýšili odtok až na 95 m3/s. Zvýšený odtok udržovali do 5. 3. 2020 do 8 hod. „Před zvýšeným průtokem byly otevřeny všechny objekty na Dyji – především stavidlo Brána, Podkova a jez Pohansko, kterými natéká voda do lužních lesů na soutoku. Během vypouštění jsme velmi pozorně monitorovali celý úsek Dyje včetně nápustných objektů. Všechno jsme také pečlivě zdokumentovali, a to jak ze země, tak dronem ze vzduchu,“ popisuje dění generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Vodohospodáři plně využili zvýšené přítoky díky srážkám k plnění všech nádrží v celé Dyjsko-svratecké soustavě. Manipulace v soustavě pak umožnily povodňovat o 8 hodin déle, než bylo původně v plánu. Zatímco v předchozích letech bylo pro potřebu lužních lesů uvolněno z vodní nádrže Nové Mlýny okolo 10 mil. m3 vody, v letošním to bylo přibližně o 1/3 více. Zvýšené průtoky v Dyji také pomohly zvýšit hladinu v slepých ramenech podél celé Dyje v úseku od Nových Mlýnů po soutok s Dyjí. Tím došlo ke zlepšení environmentálních podmínek v těchto lokalitách dlouhodobě zasažených suchem. „Využili jsme zkušenosti z předchozích dvou povodňování v roce 2019 a 2017 tak, aby byla akce co nejefektivnější. Letecké snímky jasně dokazují obrovský přínos pro tuto suchem sužovanou oblast. Z environmentálního hlediska nepřišla jediná kapka na zmar a využit byl celý odpuštěný objem vody nikoliv pouze v oboře Soutok, ale ke zlepšení vodního režimu v celé oblasti pod Novými Mlýny,“ říká Gargulák. V roce 2018 bylo extrémní sucho, a proto se povodňování krajiny pod vodním dílem Nové Mlýny nemohlo uskutečnit.

K preventivnímu opatření proti suchu a s ohledem na kritický stav obory a dalších oblastí jižní Moravy přistupuje Povodí Moravy, s. p. na základě žádosti Lesů ČR, s. p., které oboru Soutok spravují. Lužní les spotřebuje při dopadech klimatické změny k přežití více vody, než je roční úhrn srážek na jižní Moravě. Bez akumulace vody v soustavě nádrží Nové Mlýny a pravidelné dotace vody do lužních lesů nebude mít les při dalším poklesu hladin dostatek vody k evapotranspiraci v letních měsících a bude docházet k jeho odumírání. Již v současné době je patrné usychání horních pater dubů.