Jsou Hamáček a jeho úředníci zločinci? Karla Maříková je vláčena už ve Zprávě ministerstva vnitra o extremismu

Justice není nezávislá, ale funguje na politickou objednávku. Ta loňská zněla: Stíhat protimigrační výroky! Vzpomínáte si na gumový paragraf o pobuřování v minulém režimu?

Jaroslav Bašta | reprodukované foto: youtube.com (kolektif)

Žádost policie o vydání k trestnímu stíhání poslankyně SPD Karly Maříkové za její výrok o migrantech na facebooku z ledna 2019 poskytuje svobodomyslným a demokraticky smýšlejícím poslancům unikátní příležitost, jak do budoucna zamezit protiprávnímu jednání části orgánů činných v trestním řízení.

Myslím, že těžko bychom nalezli jinou kauzu, která by takto veřejně a v plné nahotě odhalila zvůli a zároveň neschopnost policistů a státních zástupců, kteří tento případ šetřili. Paní poslankyně srovnala důvody unijního nařízení zákazu dovozu nepůvodních invazivních rostlinných a živočišných druhů na území EU s důsledky usazování muslimských migrantů. Dospěla k závěru, že zákaz vstupu by se měl vztahovat i na ně.

Policie tento její výrok začala šetřit jako přečin podněcování k nenávisti. Objevilo se to ve Zprávě ministerstva vnitra o extremismu za druhé čtvrtletí roku 2019, čímž celá záležitost získala politický rozměr.

Bude odstíhán i prezident, premiér či ministr vnitra?

Výše uvedené ve své podstatě znamená, že čelíme pokusu regulovat svobodu slova orgány činnými v trestním řízení za pomoci gumového paragrafu o podněcování k nenávisti. Situace mi velmi připomíná podobně všeobjímající a zneužívaný paragraf o pobuřování v minulém režimu. Vše ovšem svědčí o tom, že justice není nezávislá, ale funguje na politickou objednávku.

Loňská objednávka zněla: Stíhat protimigrační výroky! Protože se všechno odehrává v České republice, při známé rychlosti českého trestního řízení čas oponou trhl. Protimigrační výroky dnes totiž pronáší kdekdo – prezident, premiér, snad i ministr vnitra. Bude je někdo, až je zase udají nějací elfové, také stíhat?

Nebo celá fraška skončí usnesením Poslanecké sněmovny, která se tvrdě ohradí proti kriminalizaci svobody slova a požádá ministry vnitra a spravedlnosti o nápravu?


Autorem glosy je Jaroslav Bašta, český archeolog, politik a diplomat, signatář Charty 77.

Reklama: