K budoucnosti našich občanů přistupujeme zodpovědně

Víme, jak pomoci pracujícím rodinám s dětmi a kde na naše navrhované stimulační pobídky vzít peníze. Naše hnutí SPD dlouhodobě prosazuje, že pracovat se lidem v naší republice musí vyplatit. Tento výrok se ještě umocněně vztahuje na mladé pracující rodiny, které navíc vychovávají děti. Toho jsme si v SPD plně vědomi, a proto jsme zpracovali projekt „Rodina na prvním místě“, v rámci kterého představujeme konkrétní návrhy řešení, jak rodinám pomoci včetně toho, kde vezmeme finanční zdroje na jejich pokrytí.

Radek Rozvoral

Hnutí SPD není osud našich občanů lhostejný a dobře si uvědomuje, že jen pracující rodiny, které ještě mají dvě a více dětí jsou zárukou toho, že i v budoucnu bude zajištěn dostatek financí pro to, aby se všem v naší zemi dobře žilo, a to včetně seniorů, kterých bude stále více přibývat a kterým musíme garantovat takový důchod, aby jim byl zajištěn plnohodnotný život. Dobře víme, že je to úkol velmi složitý a že se ho zatím nedaří současné vládě a ani těm předchozím realizovat. Proto představuje konkrétní návrhy, jejichž realizací by šlo všem našim občanům zlepšit kvalitu života. Občané se s nimi mohou podrobně seznámit na webových stránkách (www.rodinanaprvnimmiste.cz).

A nyní uvedu to hlavní. V první fázi jsme pro naše občany navrhli balíček, který obsahuje řadu oblastí, v rámci kterých by si měly pracující rodiny výrazně finančně přilepšit. Jedná se například o projekt manželské půjčky pro pracující rodiny, kde by byl poskytnut úvěr ve výši 800.000 Kč s několika benefity a v případě, že se rodičům narodí třetí dítě, povinnost splácet úvěr bude rodině zcela zrušena. Dále zmíním námi navrhované výrazné daňové slevy na děti, zrušení daně z nabytí nemovitostí, kde předkládáme do legislativního procesu Parlamentu ČR zákon, který by tuto daň zrušil. Podáme též návrh změny zákona na podporu družstevního bydlení. V následné fázi jsme provedli finanční rozvahu, kde na tyto naše návrhy vezmeme peníze nutné pro jejich realizaci. Nyní v krátkosti představím nejdůležitější příjmové zdroje, pomocí kterých bychom chtěli zajistit jejich financování.

Hnutí SPD podalo návrh změny zákona o pomoci v hmotné nouzi, jehož cílem je zabránit zneužívání sociálních dávek. Sebereme je lidem, kteří nectí právo a povinnosti. Odmítáme zbytečný nákup vrtulníků z USA. Každý stojí více než miliardu a odmítáme další nákupy zbytečných zbraní pro zahraniční expedice armády. Též budeme vyvíjet aktivity k ukončení podpory solárních baronů, která nás stojí ročně desítky miliard. Prosazujeme stop stav na náklady státní správy. Stát musí šetřit na své byrokracii a všechny jeho státní a veřejné instituce se musí chovat jako řádný hospodář. Odmítáme také inkluzi ve školství, která ročně přijde státní rozpočet na 6 miliard korun. Donutíme reinvestovat nadnárodní korporace, které z naší země vyvádějí ročně na 300 miliard korun. Odmítáme klimatické šílenství EU, které nás bude do roku 2050 stát každoročně stovky miliard. Sečteno a podrženo, naše země peníze má. Problém je ten, že neslouží lidem, kteří zde žijí, a že perspektiva českých pracujících rodin nikoho nezajímá. Podstatný je zisk nadnárodních korporací a zájmy Bruselu fakticky likvidující národní státy.

Hnutí SPD přistupuje k budoucnosti našich občanů zodpovědně, což lze dokladovat navrhovanými projekty, v rámci kterých představujeme konkrétní návrhy, včetně jejich možných forem financování.

Reklama: