Opatření kvůli koronaviru ohrozí drobné podnikatele v hlavním městě

PRAHA | Dopady preventivních opatření v souvislosti s koronavirem se dotknou i hlavního města, kde mohou ohrozit tisíce zejména drobných podnikatelů z řad obchodníků nebo provozovatelů služeb. O konkrétní pomoci živnostníkům v hlavním městě proto v sobotu jednal prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s radním hlavního města Prahy Janem Chabrem.

Magistrát Hlavního města Prahy | repro: praha.eu

Výpadek cestovního ruchu o desítky procent a zavírání provozoven mohou dostat drobné podnikatele a živnostníky v Praze – často závislé právě na příjmech od turistů – do existenčních potíží. „Proto vítáme iniciativu a návrhy pražského magistrátu, který přichází s konkrétními návrhy, například na větší benevolenci vůči zasaženým podnikatelům při platbách nájemného,“ řekl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Pokud se majitel obchodu nebo třeba kadeřnictví či další služby dostane kvůli nucenému zavření provozovny do finanční tísně a bude kupříkladu měsíc v prodlení s platbou nájemného, zvažuje magistrát, že nebude přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům v prostorách hlavního města přinejmenším pozdější platby.

„Na nejbližším jednání městských orgánů navrhnu odložení splátek nájemného pro zasažené podnikatele, a to po dobu trvání karenčních opatření v souvislosti s šířením koronaviru. Jednoznačně chceme předejít tomu, aby živnostníci v hlavním městě krachovali a museli své provozy zavírat,“ vysvětlil radní hl. m. Prahy Jan Chabr s tím, že podobný postup navrhne i jednotlivým pražským městským částem.

Hospodářská komora bude s magistrátem o pomoci podnikatelů jednat i v příštích dnech. Obě instituce chtějí koordinovat další kroky, které živnostníkům v Praze uleví. Komora do těchto jednání zapojí i Hospodářskou komoru hl. m. Prahy a obvodní komory. Pro nejpostiženější podnikatele – za jasně definovaných podmínek – připadá například v úvahu i odpuštění části nájmu v budovách ve správě Prahy.

„Při jednání s hlavním městem chceme následně iniciovat také kroky k nastartování ekonomiky, jakmile epidemie koronaviru pomine. Považuji totiž za klíčové, aby se i po odeznění nákazy a zrušení ochranných opatření podnikatelský život v Praze vrátil do zaběhlých kolejí a aby zavedené prodejny a služby mohly nadále fungovat,“ uzavřel Dlouhý.