Rodiny plné života dokáží porazit ateismus a zničit kulturu smrti

BRATISLAVA | Způsobila sekularizace společnosti smrt rodiny nebo rozpad rodiny vedl k sekularizaci společnosti? Žijeme v kultuře, která se tváří, že Bůh neexistuje. Ve srovnání s minulostí morální úpadek závratně stoupá. Co ho způsobilo? Uvádí slovenský konzervativní deník HlavnéSprávy.sk článek o naději těmito otázkami.

Tradiční rodina | repro: Pinterest

Obecně se tvrdí, že západní civilizace ztratila Boha po světových válkách. Když se lidé dívali na zkázu po válce či obrovskou nenávist a násilí, mnoho z nich opustilo víru. Mary Eberstadt, autorka knihy How the West Lost God (Jak svět ztratil Boha) však tvrdí, že příčina je komplikovanější.

Eberstadt v podcastu Jonathon Van Marena diskutuje o ztrátě víry v západní civilizaci a o tom, jak se z této situace víme poučit.

Rodina – Matka, děti a otec

Eberstadt zdůrazňuje nedostatky v teorii, že právě války mohou za pokles víry a poznamenává, že sekulární společnosti zažívali po válce rozmach náboženství. Stejně můžeme říci, že sekularismus zasáhl všechny země – ty co ve válce vyhrály i prohrály.

Eberstadt však považuje úpadek životaschopných rodin za důvod následné sekularizace západu. Bez silné rodiny plné života se víra nepřenáší z rodičů na děti. A proto není sekularizace společnosti vedla k smrti rodiny, ale rozpad rodiny měl za následek sekularizaci společnosti. „Myslím si, že válka zničením běžného fungování rodiny narušila i přenášení víry,“ uvádí Eberstadt. Avšak smrt rodiny nebyla spontánní. Sexuální revoluce podnítila úpadek rodiny, jehož jsme svědkem v současnosti.

V 70. letech nastal obrovský rozmach antikoncepce a sexuální revoluce. Mnoho lidí začalo akceptovat sexuální vztahy mimo manželství, i když je sami nepraktikovali. Právě tento lhostejný postoj rodičů, společnosti a dokonce i některých církví je z velké míry zodpovědný za výrazný vzestup sexuální revoluce.

Většina společnosti si neuvědomovala sílu tohoto hnutí a jeho rozsáhlý dopad na budoucnost. Sexuální revoluce přinesla ostrý nárůst rozbitých rodin a dětí, které se narodily mimo manželství. Klesl počet sňatků a narostl počet rozvodů. Výsledkem byla degradace rodiny.

Eberstadt a Van Maren se shodli na tom, že narození dítěte obecně lidí přivádí zpět k víře. Narození dítěte člověka přesahuje a dotkne se ho způsobem jako pouze málo událostí v životě. Pokud i necítí potřebu víry ve vlastním životě, chce předat dítěti smysl a význam. Stejně pohřby v rámci rodiny představují podstatný bod, ve kterém se lidé navrátí k víře. Když čelí myšlence na smrt, začnou si uvědomovat důležitost hledání smyslu života.

Tradiční rodina

Eberstadt stejně poukazuje na fakt, že nejenže máme rozvrácené blízké rodiny, ale pouta se vzdálenou rodinou často ani neexistují. Málokdy lidé chodí na pohřby tety či strýce, a ještě méně na pohřeb pratety. Stejně se těžko praktikuje víra když jsou děti týden u otce a týden u mámy. Otec ho přivede do jednoho kostela a máma do druhého. Otec může vyučovat hodnoty jedné víry, matka druhé.

Některé vlády si uvědomují široký sociální důsledek úpadku rodinné struktury a pokoušejí se o pro-rodinné opatření. Maďarsko v těchto aktivitách vede, když dává do popředí politiku a daňové zákony, které motivují a obohacují rodiny. Maďarsko poskytuje rodinám daňové úlevy, stipendia, výhodnější studentské půjčky či úvěry a další pozitivní opatření podle počtu dětí, které rodina vychovává. Navíc jeden z důsledků této příznivé politiky neočekávala ani maďarská vláda – a to výrazný pokles potratů.

Rodina jako základ zdraví; Stárnutí společnosti a jeho sociokulturní souvislosti