Otec Dominik kardinál Duka uvedl, co máme a nemáme v dnešních těžkých časech dělat

PRAHA | Otec Dominik kardinál Duka se obrací na lidi se slovy podpory v těžké době panování pandemie. Svůj příspěvek arcibiskup pražský zveřejnil na Facebooku, informuje Sputnik.

Otec Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský | reprofoto: youtube.com

Otec Dominik své úvahy začal tím, že téměř dva týdny slyšíme o rozmáhající se nákaze a dostáváme nové a nové informace spolu s omezujícími příkazy a zákazy, píše světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

„Naše společnost je nejednotná a často i zmatená. Odvážím se k vám hovořit jako pražský arcibiskup a primas český, tak jak jsou titulováni nástupci sv. Vojtěcha, ale také jako váš spoluobčan,“ obrátil se na lidi Duka.
Neskrývá i skutečnost, že jeho úřad je zaplavován dotazy, připomínkami, kritikou, i podnětnými návrhy, ne vždy uskutečnitelnými.

Dále odkazuje na slova konstituce II. vat. koncilu Radost a naděje. „Radosti, bolesti a starosti lidí, našich spoluobčanů, jsou i našimi – tj. nás katolických křesťanů a dovolím si říci i ostatních křesťanů a v duchu humanity i všech spoluobčanů,“ stojí v příspěvku kardinála.

Zdůraznil, že není pověřen příslušnou autoritou a kompetencí zaujímat stanoviska a přinášet řešení. Nicméně se rozhodl vyjádřit k věci.

„Rád bych poděkoval všem, kteří zaujali zodpovědný a racionální přístup a neproměňovali nákazu koronavirem v epidemii strachu a neupadli v paniku. Určitá kaskádovitost instrukcí je především zaviněna nedostatečnými ale potřebnými informacemi zejména z čínské strany, a tak je krátký čas k posouzení této nemoci a jejích následků,“ poznamenal.

Další své poděkování otec Dominik adresoval zdravotnímu a záchrannému personálu na všech úrovních a ostatním příslušným složkám. „Jednali jste a jednáte v duchu Ježíšových slov: ‚Cokoliv jste učinili jednomu z nejposlednějších, mně jste učinili!‘ (Mt 25,31-46),“ uvedl.

Pak se obrátil na farnosti, charity a v ostatní křesťanské instituce, aby pokračovaly v potřebné pomoci. „Prosím, aby se nikdo nesnažil doplňovat a rozšiřovat instrukce Bezpečnostní rady státu, Ministerstva zdravotnictví a hygienických ústavů. Tato kreativita nepatří Církvi. Na prvním místě musí Církev uchovávat duchovní rozměr pomoci. Ujišťuji nemocné i uvězněné v karanténě, že na ně myslím a modlím se za jejich uzdravení. Tam směřují naše modlitby v rodinném kruhu, v kostelích a při slavení Eucharistie, a to v duchu směrnic předaných nám zmíněnými kompetentními státními úřady. (Respektujme povolený počet možných přítomných při slavení mše sv.!),“ otec Dominik kardinál Duka.

Na závěr příspěvku vysvětlil co je důležité a jaký se musí dnes splňovat. „Našim úkolem je praktická aplikace, a ne vytváření dalších příkazů a zákazů. Máme vnášet do společnosti útěchu a potřebný klid pro plné nasazení v boji proti zmíněné nákaze,“ zdůraznil.

Reklama: