Ruský ústavní soud schválil úpravu ruské ústavy. Vladimir Vladimirovič Putin může být ještě dvakrát zvolen, pokud tak rozhodnou občané ve všeruském hlasování

MOSKVA | Ústavní soud Ruské federace v pondělí rozhodl, že navržené úpravy ruské ústavy jsou v souladu s ústavním pořádkem země. Příští měsíc proto může proběhnout všelidové, nebo také všeruské, hlasování. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

Vladimir Vladimirovič Putin přichází

Ruský ústavní soud v pondělí projednal zákon o změnách ruské ústavy. Ústavní soudci rozhodli, že je v souladu s ústavním řádem Ruské federace. „Ústavní soud Ruské federace dospěl k závěru: Způsob nabytí platnosti článku 1 zákona Ruské federace o novele Ústavy Ruské federace ‚O zdokonalení úpravy jednotlivých otázek organizace a fungování veřejné moci‘ je v souladu s Ústavou Ruské federace…“ Stojí v rozhodnutí ústavního soudu, které bylo zveřejněno na jeho webu.

Zákon o změnách základního zákona země byl odeslán ústavnímu soudu minulou sobotu poté, co ho svým podpisem stvrdila hlava státu. Tiskové oddělení Kremlu upřesnilo, že se ve své žádosti prezident Vladimir Putin obrátil na ústavní soud, aby rozhodl, zda novela, která umožňuje současné hlavě státu opět kandidovat v příštích prezidentských volbách, je v souladu s ústavním řádem země.

Příslušnou úpravu navrhla minulý týden poslankyně a první žena ve vesmíru Valentina Těreškovová. Později změny ústavy schválily obě komory ruského parlamentu. V sobotu prezident Putin podepsal zákon o změnách v ústavě Ruské federace.

Kromě toho se Putin dotazoval na další podmínky začátku platnosti změn ústavy. Změny ruské ústavy mají být stvrzeny ve všeruském hlasování, které se má konat dne 22. dubna. Toto datum bude dnem pracovního klidu.

Nové znění ruského základního zákona nabude platnosti, pokud ústavní soud stanoví, že jsou úpravy v souladu s ústavním řádem, a pokud je podpoří více než polovina občanů, kteří se zúčastní hlasování. Ústřední volební komise během pěti dnů spočítá výsledky a poté je během tří dnů zveřejní. Upravená ústava začne platit v den zveřejnění výsledků hlasování.

Ústavní změny se především týkají nových požadavků vůči prezidentovi, členům vlády a některých kategorií státních úředníků. Nově budou v ústavě zmíněny sociální záruky občanům, zvyšují se kompetence parlamentu, zakazuje se odtržení částí federace. Dále se stanovuje status ruského jazyka a rovněž se v hlavě ústavy, která pojednává o kontinuitě vývoje ruské státnosti, zmiňuje Bůh. Díky nové úpravě v roce 2024 může v prezidentských volbách opět kandidovat současný prezident Vladimir Putin. Tomu bude za čtyři roky končit druhé prezidentské období a dle stávajícího znění ústavy kandidovat nemůže. S iniciativou novelizace ruské ústavy přišel letos v lednu sám Vladimir Putin.

Reklama: