Vladimir Vladimirovič Putin stanovil datum 22. dubna dnem všeruského hlasování o Ústavě RF

MOSKVA | Prezident Ruské federace (RF) Vladimir Vladimirovič Putin podepsal rozhodnutí o tom, že 22. dubna se bude konat všeruské hlasování o pozměňovacích návrzích k Ústavě RF. Dokument byl uveřejněn na oficiálních webových stránkách Kremlu.

Vladimir Vladimirovič Putin podepisuje

Ústavní soud uznal, že zákon o pozměňovacích návrzích k hlavnímu zákonu je v souladu s Ústavou RF. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Zákon o změnách základního zákona země byl odeslán ústavnímu soudu minulou sobotu poté, co ho svým podpisem stvrdila hlava státu. Změny ruské ústavy mají být stvrzeny ve všeruském hlasování (referendum).

Nové znění ruského základního zákona nabude platnosti, pokud je podpoří více než polovina občanů, kteří se zúčastní hlasování. Ústřední volební komise během pěti dnů spočítá výsledky a poté je během tří dnů zveřejní. Upravená ústava začne platit v den zveřejnění výsledků hlasování.


Ústavní změny se především týkají nových požadavků vůči prezidentovi, členům vlády a některých kategorií státních úředníků. Nově budou v ústavě zmíněny sociální záruky občanům, zvyšují se kompetence parlamentu, zakazuje se odtržení částí federace.
Dále se stanovuje status ruského jazyka a rovněž se v hlavě ústavy, která pojednává o kontinuitě vývoje ruské státnosti, zmiňuje Bůh.
Díky nové úpravě v roce 2024 může v prezidentských volbách opět kandidovat současný prezident Vladimir Vladimirovič Putin. Tomu bude za čtyři roky končit druhé prezidentské období a dle stávajícího znění ústavy kandidovat nemůže.

Reklama: