V rámci revitalizace a elektrizace trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova odstartují rozsáhlé výluky

ÚSTÍ NAD LABEM | revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov se dostává do zlomového období. Po zimní přestávce zde Správa železnic zahájí další plánované práce, jejichž součástí bude i několik rozsáhlých výluk. Všechny souběžně odstartují v neděli 22. března, protnou se přitom ve stanici Louka u Litvínova.

Koleje | foto: pxhere.com

První z výluk, které v neděli vypuknou, se bude týkat rekonstrukce samotné stanice Louka u Litvínova, trvat by měla do druhé poloviny dubna. Další výluka bude v úseku Litvínov – Louka u Litvínova.

V rámci ní proběhne rekonstrukce nadjezdu přes železniční trať, který je v nevyhovujícím stavu. Její ukončení je plánováno na 13. července. Třetí, nejrozsáhlejší výluka nastane v úseku Louka u Litvínova – Osek, potrvá do 11. listopadu. Zajistit by však měla zlepšení parametrů trati a tím i bezpečnější a komfortnější železniční dopravu mezi Oldřichovem u Duchcova a oblastí v okolí Litvínova.

S revitalizací této podkrušnohorské trati začala Správa železnic loni v dubnu. Celkově úpravami projde přibližně 13,5 kilometru trati. Ke zvýšení kultury cestování ve všech stanicích a zastávkách přispějí nová nástupiště v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí.

Přístup k vlakům bude plně bezbariérový. Vyšší bezpečnost provozu zajistí elektronické zabezpečovací zařízení 3. kategorie, traťová rychlost se zvýší až na 100 km/h. Dopravu budou dálkově řídit dispečeři ze stanice Teplice v Čechách.

Součástí stavby je i vybudování trakčního vedení na dosud neelektrizovaném 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. Dokončení prací je naplánováno na červenec příštího roku.