Správa železnic hledá zhotovitele opravy úseku z Liberce do Mníšku u Liberce

LIBEREC | Rozsáhlá oprava čeká během letošních prázdnin trať z Liberce do Frýdlantu v Čechách. Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na obnovu jejího úseku z krajské metropole do Mníšku u Liberce. Informuje Správa železnic.

Motorový vůz řady 852 v Liberci zvaný „hydrokurva“ | repro: wikipedia.org (Rainer Haufe CC-SA 3.0)

„Práce s předpokládanými náklady téměř 100 milionů Kč budou zahrnovat kromě výměny kolejnic a pražců také opravu přejezdových konstrukcí na celkem osmi úrovňových kříženích. Cestující pak ocení klidnější jízdu vlaků po bezstykové koleji,“ píše státní podnik.

Délka opravovaného úseku činí téměř 5,7 km. Dojde zde k náhradě více než 7 000 betonových pražců z roku 1974 novými s pružným upevněním. V celém úseku se vymění kolejnice, celá kolej bude po svaření bezstyková. V místě výměny pražců se provede strojní čištění kolejového lože, vyčistí se také odvodňovací příkopy.

Opraví se rovněž nástupiště ve Stráži nad Nisou a v Krásné Studánce. Na obou místech budou mít délku 90 m, výška nástupní hrany ve Stráži nad Nisou bude 550 mm nad temenem kolejnice, v Krásné Studánce bude mít kvůli směrovým a výškovým poměrům výšku 380 mm.

Úpravami dále projde osm úrovňových křížení železnice se silničními komunikacemi. Dostanou nové celopryžové přejezdové konstrukce, současně se opraví odvodnění.

Předpokládaná hodnota zakázky je 98 milionů Kč. Hlavní stavební práce jsou plánovány během nepřetržitých výluk od 28. července do 23. srpna.