Očista? Příroda reaguje na přemnožení druhu?

OSTRAVA | Pokud by se proti současné epidemii nepodniklo nic vyjma obvyklých každodenních hygienických úkonů a zajištění (paliativním způsobem) důstojné smrti umírajícím, nakazila by se rychle velká část obyvatel, kolem 1% nakažených by zemřelo na svá různá, často mnohočetná onemocnění pouze potencovaná koronavirem, a celkový stav populace by poklesl z 10,6 milionu obyvatel na 10,5 milionu, píše MUDr. Miroslav Macek.

MUDr. Miroslav Macek a jeho přírodní pohled na současné koronavirové šílenství

Dále pak dodává, že pokud jste přesvědčeni, že by počet zemřelých byl nižší nebo vyšší, dosaďte si vlastní čísla, ale mějte na paměti, že dnešní počet zemřelých není díl ze všech nakažených (mnozí jsou zcela bez příznaků nebo s příznaky banálními), ale pouze z lidí testovaných.

Podle něj by během krátké doby by bylo po pandemii, práceschopného obyvatelstva by se epidemie téměř nedotkla, úmrtnost by v příštích pár letech silně poklesla, zdravotní systém by si oddechl a stal se méně nákladným a po počátečním smutku (ale též oddechnutí po mnohdy letité namáhavé domácí péči) by se život v mnoha rodinách vrátil do přívětivějších kolejí, optimálně s lidmi poučenými o nezbytnosti stát se opět nezpychlou součástí přírody.

„Ano, zároveň je možné hledat vhodný lék, ale hlavně je třeba nezaujatě bádat nad veškerými příčinami této celosvětové pandemie, abychom se z nich, pokud toho budeme schopni, mohli poučit do budoucna,“ dodává s tím, že vzhledem k tomu, že jsme však pseudohumánní společnost svým myšlením a jednáním již zcela odtržená od přírody, nic z toho, jak se obává, nenastane a z marasmu, který si sami způsobíme, se budeme vyhrabávat léta a léta za celkově mnohem většího trápení.

„Pokud si zrovna klepete prstem na čelo nebo mne proklínáte, připomeňte si tato moje dnešní slova po nějakém čase,“ uzavřel svou úvahu nazvanou: „Přírodní pohled na současné koronavirové šílenství.“

Proč se na to ve Spojených státech připravovali dříve?

„V Číně vypukla epidemie viru napadajícího dýchací cesty a začala se rychle šířit po světě. První případ USA zaznamenaly v Chicagu a o 47 dní později Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii. Reakce přišla pozdě. Nakazilo se 110 milionů Američanů, 7,7 milionu jich muselo být na jednotce intenzivní péče, 586 tisíc jich zemřelo,“ napsal ve svých čtvrtečních glosách doktor Macek.

Dále doplnil text o vysvětlení: „Tento scénář není realita, byť je jí dnes velice blízko. Jde o skript americké vlády pro simulaci ministerstva zdravotnictví nazvaný „Nákaza Crimson“ – cvičení připravenosti na pandemii, které probíhalo ve 12 státech USA od loňského ledna do srpna. V říjnu pak speciální tým sestavil závěrečnou zprávu. A vše uzavřel slovy: „No comment.“

Umírají nemocní. Smrt je součást života

Zpráva o úmrtí druhého pacienta v havířovské nemocnici zní: „Pro jeho záchranu nemocnice udělala vše, ale pomoci mu už ani specializovaná intenzivní péče nedokázala. Pacient měl totiž rozsáhlé nádorové onemocnění s pokročilými metastázami do dalších orgánů. Nákaza koronavirem jeho smrt, bohužel, uspíšila,“ sdělila mluvčí.

A doktor Macek dodává: „A teď se bez emocí zamyslete nad tím „bohužel“. Co jiného než další a další trápení končící za čas samozřejmě smrtí, by jej čekalo? Jakou další agresivní léčbu by mu zdravotnictví poskytlo, aby prolongovalo jeho trápení,“ s tím že, ostrá debata o hranicích agresivní a paliativní medicíny, o které nikdo nechtěl slyšet, nás ještě čeká.

„Dá se předpokládat, že počet nakažených a zemřelých ještě silně naroste. Z toho ovšem logicky vyplývá, že po skončení epidemie denní průměr zemřelých poklesne, neboť část zemřelých zemře prostě dřív, než by zemřela bez vlivu epidemie, nikoliv navíc. Z těchto zemřelých by přitom nemalá část vlivem jiných chorob spíše přežívala, než žila, udržována (někdy dlouhou dobu) při životě agresivní, nikoliv paliativní medicinou,“ psal před úmrtím pacienta 2, který zemřel sice na rakovinu, ale média informovala o úmrtí na Covid-19, což byla lež.

Macek dále rozvíjel své úvahy v rámci svého rázného, kritického ale věcného pohledu na svět: „Pokud se nezaujatě podíváte kolem sebe a k tomu zavzpomínáte, jistě mi dáte za pravdu, že znáte spoustu lidí, kterým by časnější smrt ušetřila následnou dlouhou dobu trápení. Těch lidí, kterým jsem namísto žití – nežití přál co nejrychlejší smrt, jsem poznal za život desítky a desítky a vy jistě též, jen si to přiznejte!“

„Na přírodní eutanazii prostě většina z nás není zvyklá, neboť se s ní nikdy v životě nesetkala, a stejně, jako se domnívá, že poručíme větru, dešti, je přesvědčena, že poručíme přírodě a smrti i v tomto případě,“ odhalil něco, o čem se raději nemluví. Ale pokud je někdo nemocný, tak přeci umřít logicky musí.