Příprava tunelu v Bílině pokračuje podle harmonogramu

BÍLINA | Na neveřejném jednání, které se uskutečnilo na začátku března, o tom informovali zástupci ŘSD ČR starostku města Bílina Zuzanu Schwarz Bařtipánovou. Informuje Ředitelství silnic a dálnic na svém webu v tiskové zprávě.

Jednání o tunelu v Bílině

Ředitelství silnic a dálnic drží postup přípravy s nastaveným harmonogramem i přesto, že bylo v průběhu zpracování rozhodnuto rozšířit technicko-ekonomickou studii (TES) kromě dvoupruhového tunelu i o variantu plně čtyřpruhovou. „Máme hotový koncept studie, který jsme již připomínkovali. V nejbližších dnech obdržíme od projektanta čistopis,“ informoval vedení města Bíliny Michal Vrabec z generálního ředitelství ŘSD ČR.

Současně ŘSD zpracovává ekonomické hodnocení stavby, které bude předloženo Centrální komisi Ministerstva dopravy. „Snažíme se držet harmonogram přípravy, některé činnosti související s následným postupem dokonce provádíme s předstihem,“ potvrdil aktivitu v přípravě stavby ředitel Správy Chomutov Martin Vidimský.

Zejména se jedná o zasmluvnění navazujících činností v rámci průzkumů k podkladům pro stanovisko vlivu stavby na životní prostředí. V rámci přípravy stavby nyní ŘSD již zpracovává projekt inženýrsko-geologického průzkumu. Podle ředitele Správy Chomutov povede k urychlení přípravy zadání zakázky některou z forem design & build.

O dalším průběhu přípravy této klíčové stavby na silnici I/13 mezi Teplicemi a Mostem bude ŘSD ČR informovat zástupce Bíliny opět v květnu letošního roku, kdy by mělo být známé stanovisko Centrální komise Ministerstva dopravy k ekonomické efektivnosti stavby.

ŘSD získalo stavební povolení na úpravu páteřní silnice I/13 v blízkosti okružní křižovatky se silnicí II/257 v Bílině. Dostavba přímého pruhu ve směru na Most zamezí v tomto místě tvorbě kolon.

ŘSD pokročilo v přípravě stavby, která řidičům usnadní cestu přes město Bílina. V přilehlém prostoru u stávající okružní křižovatky bude vybudován samostatný jízdní pás v délce 162 m. Díky tomu nebudou muset řidiči při cestě po silnici I/13 z centra Bíliny dále směrem na Most (ulice Bílinská) vjíždět do okružní křižovatky. Do ní je napojena i silnice II/257 (ulice Spojovací), jejímž správcem je Ústecký kraj.

Okružní křižovatka patří mezi nejzatíženější dopravní body města s průměrnou denní intenzitou provozu přesahující 15 tisíc vozidel. Takové množství má negativní vliv na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Nová komunikace (tzv. bypass) vznikne v prostoru mezi okružní křižovatkou a řekou Bílina. Pruh bude mít vlastní osvětlení. Samotné stavební práce budou hotové během jediné stavební sezony.

Předpokládaná doba realizace je přibližně tři měsíce, přičemž stavba by mohla být zahájena a dokončena ještě v letošním roce. Předpokládaná cena stavby je 3,1 mil. Kč bez DPH.