Metnar se snaží odvádět pozornost od skutečných kroků kabinetu

Právě v době koronavirové krize a drastického omezení desítek lidských práv, pro které mám pochopení, i když ne vždy souhlasím, musí být ministerstva mimořádně opatrná na další návrhy.

Marek Benda

Vláda nemůže každý den ukazovat svoji moc, kterou člověk v době ohrožení respektuje, a současně přinášet nápady na posílení exekutivy. Nechceme-li se vydat cestou východních despocií, musíme stále mít moc výkonnou pod kontrolou volených orgánů.

Proto pokládám kroky ministra obrany na posilování role vlády a jejího předsedy v Ústavě ČR za naprostou hloupost.

Je třeba fungování krizových mechanismů podrobit klidné debatě a naopak se ptát, jaká má být role prezidenta a Parlamentu. V tuto chvíli jsou takové plány jen odváděním pozornosti od skutečných kroků vlády