Úsek z Ústí nad Labem-Střekova do Velkého Března dostane nové trakční vedení

ÚSTÍ NAD LABEM | Správa železnic vymění trakční vedení na dvoukolejné trati spojující po pravém břehu Labe metropoli Ústeckého kraje s Děčínem. Práce se budou odehrávat na více než osmikilometrovém úsek z Ústí nad Labem-Střekova do Velkého Března. Obnovou projde nejen trolej, ale také sloupy a další součásti trakčního vedení.

Elektrizace železnic | reprodukovaný ořez fotografie
zdroj: wikipedia.org | autor: Petr Štefek | licence: CC BY 2.5

Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 130 milionů Kč, zahájení prací se předpokládá ve druhém pololetí letošního roku.
Dvoukolejná pravobřežní trať mezi Ústím nad Labem a Děčínem plní významnou roli v nákladní dopravě. Trakční vedení je již za hranicí životnosti, proto Správa železnic rozhodla o jeho výměně. Oprava již bude respektovat budoucí přechod na střídavou trakční soustavu.

Práce se odehrají v úseku z Ústí nad Labem-Střekova do Velkého Března o délce 8,3 km. Provede se výměna 276 trakčních podpěr z roku 1961, dále 16 km trolejového drátu a nosného lana a 950 izolátorů. Trakční vedení po opravě bude lépe vyhovovat zvýšenému příkonu moderních elektrických lokomotiv. V celém úseku se současně opraví odvodnění.

Předpokládané náklady na celou akci dosahují 130 milionů Kč bez DPH. Správa železnic v současné době připravuje podklady pro realizaci akce, která by podle stávajících předpokladů mohla být zahájena ve druhém pololetí letošního roku.

Práce mezi Ústím nad Labem-Střekovem a Velkým Březnem jsou součástí komplexních oprav trakčního vedení na vybraných traťových úsecích v Ústeckém kraji.

Reklama: