Nábor tupého dobytka k teroristické organizaci PČR čile pokračuje. Jsi úchyl, baví tě šikanovat? Tak to hledají…

PRAHA | Proces přijímacího řízení k Policii České republiky se nezastavil, píše v tiskové zprávě zločinecké a teroristické organizace PČR její parazit na společnosti a huhlal por. Jan Chaloupka, který je užitečný jako ořezávací tužka pro hýkajícího osla.

Za volantem byl policejní dobytek?

Terorista a policejní deviant dále píše: „Policie České republiky ani v současné době nezastavila výběrové řízení s uchazeči o přijetí do služebního poměru. Nábor nových policistů probíhá dál v rámci všech krajských ředitelství policie a dalších útvarů Policie České republiky standardní cestou, samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních a preventivních opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19.“ Mají málo úchylů na pronásledování kuřáků bez roušek?

Teroristická organizace policie píše také takové hovadiny a blbosti, jako že policejní práci je vhodné chápat jako celoživotní povolání se všemi zákonnými a morálními pravidly. „Úkolem příslušníka Policie ČR je především chránit bezpečnost a pořádek ve společnosti, prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob, preventivně působit proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji,“ lžou protože je to především duševní deviant, který se ukájí šinkaováním, ponižováním a buzerováním obyvatel.

Policejní orgány bez uniforem