Pohyb hladiny na Orlíku

PŘÍBRAM | S ohledem na postup prací při realizaci akce „Rekonstrukce a modernizace lodního výtahu na VD Orlík“ oznamujeme, že bude nadále pokračovat plnění nádrže Orlík. Informuje Povodí Vltavy.

Orlík | repro: ČEZ

Přítok nad rámec stanoveného minimální odtoku byl v nádrži akumulován tak, aby do dnešního dne nebyla v nádrži překročena hladina 348,00 m n.m. Rychlost vzestupu hladiny je přímo závislá na aktuálním vývoji hydrologické situace v povodí nádrže Orlík a lze ji nepřetržitě sledovat ZDE.

Na základě dalšího postupu stavebních prací na hrázi vodního díla Orlík budeme vývoj dále upřesňovat.