Únorová bilance zahraničního obchodu skončila s vysokým přebytkem

PRAHA | Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,4 mld. Kč, který byl meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší. Informuje Český statistický úřad.

Ilustrační snímek | repro: YTB

„Dovoz i vývoz zboží meziročně poklesly. Únorová obchodní bilance skončila vysokým přebytkem, což bylo dáno vyšším poklesem importu oproti exportu, přispěl k tomu také meziročně lepší výsledek obchodu s ostatními dopravními prostředky a nižší deficit bilance u ropy a zemního plynu,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Ve sledovaném období se ještě neprojevila opatření přijatá v souvislosti s pandemií koronavirové infekce.

Příznivě celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím ovlivnil zejména lepší výsledek bilance ostatních dopravních prostředků o 3,2 mld. Kč a menší deficity bilancí s ropou a zemním plynem o 2,8 mld. Kč a základními kovy o 1,6 mld. Kč. Kladné saldo motorových vozidel se meziročně zvýšilo o 1,9 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně horší výsledek obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 4,2 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU27 skončila v únoru přebytkem 53,0 mld. Kč, což byla téměř stejná hodnota jako v únoru předchozího roku. Schodek obchodu se státy mimo EU27 se zmenšil o 6,3 mld. Kč a dosáhl 29,0 mld. Kč.

eziměsíčně se po sezónním očištění4) zvýšil vývoz o 1,6 %, zatímco dovoz zůstal na stejné úrovni jako v lednu 2020. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 0,8 %) a dovozu (o 0,6 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2019 klesl vývoz o 0,7 % na 297,0 mld. Kč a dovoz o 2,9 % na 274,6 mld. Kč. Únor 2020 měl stejný počet pracovních dní jako únor 2019.

V lednu až únoru 2020 dosáhl přebytek obchodní bilance 39,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 5,9 mld. Kč. Od začátku roku klesl meziročně vývoz o 0,7 % a dovoz o 1,8 %.