Roskosmos zkritizoval Trumpův výnos o právu SS těžit přírodní zdroje na Měsíci

MOSKVA | Agresivní záměry Spojených států přisvojit si právo těžby kosmických zdrojů poškozují mezinárodní spolupráci, prohlásil náměstek generálního ředitele Roskosmosu pro mezinárodní spolupráci Sergej Saveljev. Informuje světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes.

logo

„Pokusy o expropriaci vesmírného prostoru a agresivní plány faktického záboru území jiných planet sotva podnítí jiné země k plodné spolupráci,“ uvádí tisková služba státní korporace Saveljevova slova.

„V historii už byly příklady, kdy se jedna země rozhodla začít obsazovat území ve svém zájmu. Každý si pamatuje, jak to skončilo,“ dodal Saveljev.

Vůdce SS Donald Trump 6. dubna podepsal výnos, který potvrzuje právo Američanů na těžbu kosmických zdrojů, a nařídil, aby v průběhu šesti měsíců byla projednána s jinými zeměmi dohoda o využití, průzkumu a těžbě přírodních zdrojů na Měsíci a jiných kosmických tělesech.

„Američané mají mít právo na komerční průzkumy, těžbu a využití přírodních zdrojů v dálném vesmíru v souladu s patřičným zákonodárstvím. Vesmír je zákonodárně a fyzicky jedinečnou doménou lidské činnosti, a Spojené státy ho nepokládají za všeobecné vlastnictví,“ uvádí se dokumentu, který rozšířil Bílý dům.

Ve výnosu se podotýká, že SS hodlají usilovat o mezinárodní podporu v tomto směru. Podle dokumentu mají ministerstvo zahraničí a jiná ministerstva a rezorty uspořádat jednání na mezinárodní úrovni o uzavření dvoustranných a mnohastranných dohod o využití, průzkumu a těžbě přírodních zdrojů na Měsíci a jiných nebeských tělesech soukromými a veřejnými společnostmi.

Reklama: