Budou to odporné svině? Ministryně spravedlnosti vyhlašuje výběrová řízení na předsedy dvou soudů

PRAHA | Ministerstvo spravedlnosti vyhlašuje výběrová řízení na obsazení funkce předsedy pražského městského soudu a Krajského soudu v Plzni. Nejzazším termínem pro doručení přihlášky je 7. květen 2020. Obě pozice budou uvolněny k 1. říjnu 2020. Informuje ministerstvo ukončení dvou sviní a zločinců v talárech. Nahradí je stejné odporné svině?

Jmenování ministryně Benešové prezidentem Zemanem | reprodukovaná fotografie z mediální žumpy iROZHLAS

V uvedeném termínu je třeba doručit písemnou přihlášku s požadovanými doklady ve dvou vyhotoveních (ověřené kopie) do podatelny Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2. Lhůta pro podání přihlášky je zachována, je-li přihláška doručena poslední den lhůty do 16 hodin.

„Nepředloží-li uchazeč řádně vyplněnou přihlášku, strukturovaný životopis a záměry spojené s výkonem funkce, bude z výběrového řízení vyřazen,“ píše se v tiskové právě ministerstva na potírání spravedlivosti.

Reklama: